În atenția cadrelor de conducere din instituțiile de învățământ general

Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în colaborare cu Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, organizează în luna ianuare curent (activități sincron: 24, 25, 26, 31 ianuarie 2023), cursul de formare continuă a cadrelor manageriale din instituții de educație timpurie, școli, centre de creație: EVALUAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL.

Grup I (ȘCOLI)

 • Formatori: Maria Șevciuc, Angela Cernolev (instituții școlare)
 • Intervalul de timp: 14.30-17.30.

Grup II (IET)

 • Formatori: Jana Zeamă, Lilia Arteni
 • Intervalul de timp: 10.00-13.00.

Limba de instruire: limba română.

Cursul oferă un suport metodologic ce ține de managementul calității în educație și, în parte, vine în întâmpinarea managerilor școlari în procesul de realizare a rapoartelor anuale de activitate – atât a instituțiilor de învățământ general, cât și a cadrelor de conducere. În special, cursul va fi util conducătorilor instituțiilor care în anul școlar 2022-2023 vor fi supuse evaluării externe în vederea acreditării sau evaluării externe periodice.

Costul programului: 560 lei.

Instruirea se va realiza online. La finalul cursului se oferă certificat de absolvire.

Numărul de credite obținute: 6.

Pentru înregistrare vă rugăm să accesați link-ul: 

Grup 1 (ȘCOLI) https://forms.gle/XFZeNAtR78voxkKv9

Grup 2 (IET)  https://forms.gle/moA1G6cSHQ9bBfmS7

Numărul locurilor disponibile este limitat; înregistrarea este deschisă până în 20 ianuarie 2023.

Pentru mai multe detalii, vizitați pagina: http://prodidactica.md/servicii/ sau contactați-ne la numărul de telefon: 022 54 19 94.

Persoană de contact: Lilia NAHABA, coordonator program.

Lansare de carte: STRATEGII DE FORMARE A CULTURII PROFESIONALE

O nouă apariție editorială din seria AICI și ACUM a Centrului Educațional PRO DIDACTICA e pe cale să ajungă în mâinile beneficiarilor. Este vorba de ghidulSTRATEGII DE FORMARE A CULTURII PROFESIONALE, semnat de Tatiana Cartaleanu și Olga Cosovan, lansat ieri, 28 decembrie, în cadrul evenimentului de bilanț PRO DIDACTICA – 2022.

Este un suport bine-venit în contextul necesității de a conștientiza importanța culturii profesionale pentru fiecare persoană în parte și pentru societate în ansamblu, căci cultura profesională este, în accepția autoarelor, ”cea mai înaltă dintre culmile spre care poate tinde un meseriaș, dar ea nu este rezultatul unei activități de moment realizate în instituție, ci este, într-o foarte mare măsură, rezultatul propriei contribuții la propria formare”. Iar ceea ce poate să facă instruirea instituționalizată în acest scop, inclusiv prin promovarea, sistematizarea și recomandarea în cadrul demersurilor la clasă a unor strategii de predare-învățare-evaluare potrivite, este să înarmeze elevul ”cu deprinderi și cunoștințe exprimate în competențe profesionale, necesare pentru a evolua ulterior, pe tot parcursul vieții”,

Lucrarea se adresează, în primul rând, managerilor, profesorilor și maiștrilor-instructori din învățământul profesional tehnic, care trebuie să ajute elevul ”să-și lărgească repertoriul personal și să rămână marcat, pentru întreaga sa viață de adult și meseriaș, de reflexele competenței-cheie a învăța să înveți”, dar și tuturor celor interesați de fenomenul ”cultură profesională”.

Ghidul STRATEGII DE FORMARE A CULTURII PROFESIONALE poate fi achiziționat la sediul C.E. PRO DIDACTICA, începând cu 9 ianuarie 2023.

Lansare de carte: Managementul documentației instituției

Sala PRODIVERSITATE a C.E. PRO DIDACTICA a găzduit ieri, 24 noiembrie, o lansare de carte. MANAGEMENTUL DOCUMENTAȚIEI INSTITUȚIEI, ghid semnat de Rima BEZEDE (coord.), Valentina CHICU și Serghei LÎSENCO, a văzut lumina tiparului în cadrul componentei DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ a proiectului CONSEPT, implementat de Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare (AED) în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Fundației Liechtenstein Development Service (LED).

La eveniment au participat reprezentanți ai organizației finanțatoare, directori de instituții din învățământul profesional tehnic și echipa de autori. În alocuțiunile lor, vorbitorii au salutat editarea acestei lucrări, accentuând importanța sa în contextul debirocratizării activității personalului din educație și al sporirii calității documentelor instituționale.

Ghidul se adresează managerilor instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar și a apărut ca răspuns la necesitatea eficientizării activității centrelor de excelență, colegiilor, școlilor profesionale în lucrul cu actele normative și administrative interne. Acesta conține repere, sugestii și explicații cu privire la elaborarea, adoptarea și monitorizarea aplicării unor documente interne.

Ghidul este disponibil și în versiune electronică, pe site-ul C.E. PRO DIDACTICA – LINK

Procurare de echipament IT (ALL-in-ONE calculatoare) pentru dotarea și amenajarea a 5 Spaţii Sigure (Safe Space) pentru refugiații ucraineni: copii, adolescenți, tineri, femei și persoane în etate

Data publicării: 23.11.2022

Termenul-limită pentru prezentarea ofertelor:  01.12.2022

Autoritatea contractantă: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Candidaţi eligibili: companiile specializate în comercializarea și livrarea echipamentului IT

Locul activităţilor: sediile instituțiilor beneficiare

 1. Context şi introducere

În contextul situației de criză din regiune, Centrul Educațional PRO DIDACTICA (CEPD), în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), ca parte a Răspunsului Umanitar în Moldova, au lansat inițiativa de sprijinire a persoanelor refugiate, prin care își propune atingerea următoarelor obiective:

1. Consolidarea capacităților instituțiilor de învățământ profesional tehnic și superior de a sprijini integrarea refugiaților ucraineni (copii, adolescenți, tineri și femei și persoane în etate), prin dezvoltarea deprinderilor de viață și acces la educație pentru sănătate, prevenirea violenței în bază de gen, edificarea rezilienței emoționale, referirea la servicii de sănătate reproductivă, promovarea bunăstării psihosociale și a incluziunii lor sociale.

2. Amenajarea și asigurarea bunei funcționări a 5 Spații Sigure/Safe Spaces destinate persoanelor refugiate.

În acest context, anunțăm concurs pentru procurarea și livrarea a 10 ALL-in-ONE calculatoare pentru următoarele instituții de învățământ:

 1. Universitatea Tehnică a Moldovei,  str. Studenților;
 2. Universitatea Tehnică a Moldovei,  str. Florilor;
 3. Școala Profesională Nisporeni;
 4. Școala Profesională Criuleni;
 5. Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști (COTN).
 • Scopul activității

Scopul activității este identificarea și selectarea celor mai bune oferte privind procurarea și livrarea de echipament (ALL-in-ONE calculatoare) necesar pentru realizarea obiectivelor proiectului.

 • Rezultatele așteptate

Compania selectată va livra echipament conform condiţiilor stipulate de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în prezentul document şi în baza contractului semnat între părţi (compania selectată şi CEPD).

Ofertele vor corespunde următorilor parametri tehnici minimi:

DenumireParametriCantitate
ALL-in-ONE calculatoareCPU:  8-cores Processor, similar to Intel core i7 or AMD Ryzen 7 RAM: 16 GB DDR4 Storage: 512 GB SSD PCIe NVMe Network: Ethernet 100/1000 Wireless connection: Wi-Fi (802.11 AC), Bluetooth 5.0 Sound card: Integrated, Speakers Video card: Integrated, with support for two monitors (built-in + external) I/O ports: 4 USB (out of which minimum 2 USB 3.2, side/front or rear),  1 Ethernet RJ-45, 1 HDMI, 1 headphone / microphone combo jack (3.5mm) Display: 27” LED Widescreen; IPS, 250nits 1000:1, 1920×1080 FHD, 5 MP Web Camera, Dual micrpphone Accessories: USB Keyboard US English/Russian, USB optical mouse with scroll wheel OS/Software: Microsoft Windows 11 Pro 64-bit English Waranty:  3 years10
 • Modul de întocmire a ofertelor

Pentru ca ofertele să fie examinate, dosarul va include în mod OBLIGATORIU următoarele:

 • Descrierea profilului companiei (maximum 1 pagină), cu specificarea capacităților și a experienței profesionale;
 • Certificatul de înregistrare;
 • Oferta financiară (în MDL), cu specificarea descrierilor tehnice, a țării de origine, a prețului echipamentului și condițiilor de garanție, de livrare și de instalare. Oferta financiară va conține data, amprenta ștampilei, rechizitele bancare și datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail).
 • Criterii de evaluare a ofertelor
 • Corespunderea caracteristicilor înaintate pentru echipament și conformitatea cu parametrii tehnici minimi solicitați;
 • Oferta financiară (TVA la cota 0%);
 • Termenul şi condițiile de garanție;
 • Perioada de livrare și de instalare a echipamentului la sediile beneficiarilor conform cerințelor specificate.
 • Termene şi organizare

Termen de aplicare: Oferta va fi depusăîn decurs de 7 zile din data plasării anunțului pentru concurs.

Termen de livrare: Livrarea bunurilor va fi realizată la sediile instituțiilor beneficiare în decurs de 10 zile lucrătoare din data semnării contractului.

Termen-limită de depunere a dosarului: 01.12.2022

Companiile interesate sunt invitate să depună oferta prin e-mail la adresa:  solenciuc@prodidactica.md / dciobanu@prodidactica.md cu mențiunea „Concurs procurare echipament IT”.

Ofertele pot fi depuse în limbile română, rusă sau engleză.

***Vor fi contactate doar companiile preselectate.

CLUBUL DE DEZBATERI EDUCAȚIONALE „PAIDEIA”

Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță înscrierea la ședințele ONLINE ale Clubului PAIDEIA.

Clubul de dezbateri educaționale PAIDEIA își propune și în continuare să susțină dezvoltarea profesională și personală a cadrelor didactice și manageriale din învățământul preuniversitar și cel universitar, să ofere un context favorabil unui transfer direct de informații și experiență, precum și unui schimb valoros de bune practici.

Pentru perioada februarie-mai 2023, Clubul vine cu o nouă ofertă de subiecte de actualitate pentru cei interesați de îmbunătățirea demersurilor la clasă și a celor din instituție:

Subiectul şedinţei

Data

Ora

Formator

Înregistrare

ABC-ul ședințelor PAIDEIA / Cum aș putea facilita eficient o ședință PAIDEIA?

3 februarie 15:00-17:00 Tatiana Cartaleanu Înregistrare
         
         
         
         
         
         
         

Ședințele Clubului vor avea loc online, în intervalul 15.00-17.00.

Costul unei ședințe este de 80 de lei.

Înregistrarea doritorilor va începe cu 10 zile înainte de fiecare activitate, prin completarea formularului disponibil pe site și pe pagina de Facebook a Centrului Educațional PRO DIDACTICA.

Participanții vor beneficia de certificate.

Pentru a afla procedura de achitare prin transfer bancar online, consultați următorul GHID

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6

4

2

3

Concurs de selectare a unui expert național pentru elaborarea setului de instrumente de evaluare a competenței interculturale (CIC) la studenții/viitorii pedagogi

Finanțator: Fundația pentru Copii “Pestalozzi”, Elveția

Perioada pentru realizarea sarcinii: octombrie-noiembrie 2022 (15 zile/expert)

Misiunea expertului constă în elaborarea setului de instrumente de evaluare și monitorizare a competenței interculturale la studenții/viitorii pedagogi în cadrul cursurilor universitare, din perspectiva educației interculturale și egalității de gen.

Context:

Proiectul Promovarea şi dezvoltarea educației interculturale (EIC) în formarea inițială a cadrelor didactice (faza a II-a) abordează problemele de promovare a EIC în documentele de dezvoltare strategică și problemele cu care se confruntă studenții, viitori profesori, de la programele de licență și master, din 6 universități – de management al claselor multiculturale, cu elevi, care provin din diferite regiuni culturale, geografice și lingvistice, dar și de didactică particulară a subiectelor cu tematică multi- și interculturală.

Scopul proiectului: Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale de EIC a viitoarelor cadre didactice, în vederea sprijinirii dezvoltării competențelor interculturale a copiilor și a tinerilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Integrarea și promovarea dimensiunii EIC în documentele de politică strategică a 6 universități cu profil pedagogic;
 • Integrarea dimensiunii EIC în curricula pedagogice de la programele de licență și master;
 • Cooperarea dintre 6 universități cu profil pedagogic și instituțiile de învățământ preuniversitar pentru dezvoltarea competențelor interculturale la copii și tineri.

Expertul urmează să îndeplinească următoarele sarcini:

 1. Identificarea specificului de dezvoltare a competenței interculturale, în baza rezultatelor proiectului până la etapa actuală;
 2. Consultarea conținuturilor curriculare pentru EIC în vederea contextualizării instrumentarului:
 3. Elaborarea instrumentelor de evaluare a competenței interculturale pentru studenții/viitorii pedagogi;
 4. Prezentarea setului de instrumente către beneficiari;
 5. Pilotarea instrumentelor;
 6. Revizuirea instrumentelor post-pilotare;
 7. Oferirea serviciilor de consultanță pentru profesorii care predau EIC și metodiștii din universitățile-partenere privind aplicarea instrumentelor;
 8. Pregătirea unui Raport de activitate finală care să prezinte rezultatele activității desfășurate în proiect.

Cerințele față de instrumentar:

 1. Competența interculturală evaluată să se încadreze în structura competențelor transversale pentru învățământul superior, dar și în structura competențelor dezvoltate la facultățile unde se implementează curricula de EIC. Această analiză să facă parte din partea introductivă a documentului;
 2. Fiecare instrument să definească clar elementul de competență interculturală evaluat.
 3. Instrumentarul să conțină caractersitica practică, dar și să permită măsurarea cantitativă/calitativă a competenței intercultural;
 4. Dimensiunea de comepetnță gender si de drepturile copiilor să facă parte din elementele de competență interculturală;
 5. Printre exemplele de instrumentar să figureze obligator acele digitale, de schimb între cultura națională contrapusă celei internaționale.

Criterii de eligibilitate:

 • Studii superioare în domeniile: educație, psihologie, psihopedagogie, alte domenii relevante;
 • Expertiză în formarea inițială a cadrelor didactice;
 • Experiență de elaborare a instrumentelor de evaluare a achizițiilor, formării rezultatelor învățării și a competențelor copiilor/elevilor/studenților;
 • Cunoașterea contextului, specificului multicultural din diferite zone ale Republicii Moldova.

Competențe, aptitudini și alte cerințe:

 • Abilități de analiză, scriere și comunicare;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Cunoașterea cadrului legislativ privind educația interculturală la nivel național;
 • Experiență de lucru cu studenții;
 • Competențe lingvistice avansate în limbile română și/sau rusă.

Dosarele vor include:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de intenție în care să fie descrisă esența unui instrument de evaluare a competenței intercularitate la studenții viitori pedagogi ;
 • Oferta financiară cu toate taxele incluse.

Detalii adiționale privind conținutul proiectului găsiți pe pagina web a proiectului: http://eic.prodidactica.md/

Modalitatea de aplicare pentru poziția solicitată:

Candidații care îndeplinesc cerințele de eligibilitate sunt invitați să expedieze prin e-mail: Curriculum Vitae, scrisoarea de intenție și oferta financiară, cu subiectul „Expert național elaborare instrumente de evaluare CIC la studenții/viitorii pedagogi ” la următoarea adresă: prodidactica@prodidactica.md, Cc: vscurtu@prodidactica.md. Pentru detalii, ne puteți contacta la tel: 069366848, 069233782.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. La interviu vor fi invitate doar persoanele selectate. Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 23 septembrie 2022, ora locală 18.00.

 ÎN ATENȚIA CADRELOR DE CONDUCERE DIN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL

Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță înscrierea la programul de formare continuă MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL, acreditat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare.

Activitățile se vor desfășura în format online, în perioada 3-28 octombrie, 21 noiembrie curent, cu sesiuni sincron în intervalul 15:00-17:30.

Participanți: manageri din învățământul general.

Pentru înregistrare, vă rugăm să accesați formularul: https://forms.gle/UutGqKBKDwv1g8ub8

Costul programului de formare variază în funcție de numărul de participanți: 1200-1400 lei.

Înregistrarea la stagiile finanțate din bugetul de stat se va efectua doar în baza ordinului de delegare, emis de conducătorul instituției de învățământ / Direcția de Învățământ (dacă e cazul) / APL (dacă e cazul).
Data limită de înregistrare: 23 septembrie 2022.

Pentru mai multe detalii, vizitați pagina: http://prodidactica.md/servicii/ sau contactați-ne la numărul de telefon: 022 54 19 94.

Persoană de contact: Lilia NAHABA, coordonator program.

Automotivația cadrelor didactice – o stare de spirit necesară în școală

Care este esența automotivației și care sunt cauzele acesteia? Ce implică fenomenul, care îi sunt mecanismele? Ce legități îl guvernează? Care sunt caracteristicile unei persoane automotivate? Ce înseamnă o persoană demotivată și cum poate fi ajutată sau cum se poate ajuta singură să depășească această stare? Care sunt strategiile și tehnicile de motivare de sine? Răspunsurile la aceste întrebări au fost oferite astăzi, 8 iulie, pe parcursul unui atelier cu elemente de training care și-a propus actualizarea cunoștințelor despre automotivație și însușirea de noi instrumente de sporire a acesteia, pentru autoeficacitate profesională, cât și pentru autoeficacitatea academică a elevilor.

Activitatea, realizată offline de C.E. PRO DIDACTICA, în cadrul proiectului ”Platforma Educație” al programului Uniunii Europene ”Măsuri de promovare a încrederii”, implementat de PNUD Moldova, s-a adresat cadrelor didactice din instituții de învățământ de pe ambele maluri ale Nistrului, 15 la număr. Concepând cele 3 sesiuni de instruire în cheia cadrului ERRE, fiecare având o consistentă componentă teoretică și una practică, și pornind de la convingerea că ”profesorii sunt cei care creează alte profesiuni”, formatoarele Elena CREANGĂ și Lilia NAHABA au canalizat atenția și efortul participanților spre conștientizarea faptului că:

– automotivația este o alegere, un mod de viață; că reușitele la locul de muncă și în viața privată sunt strâns legate de aceasta;

– nivelul de automotivație al cadrului didactic influențează direct nivelul său de pregătire, gradul de implicare în demersul la clasă, entuziasmul și pasiunea cu care îşi face meseria, ceea ce influențează direct motivația elevilor pentru studiu.

”Lecția despre automotivație” de  astăzi – una cu multă analiză, reflecție, discuție, cu mult exercițiu – și-a atins scopul: cel de a contribui la dezvoltarea competențelor necesare creșterii nivelului de automotivație al participanților, în numele creșterii nivelului de motivație al elevilor pentru învățare.