MASA ROTUNDĂ EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM

Pe 26 aprilie curent, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc un eveniment important dedicat unui concept nou pentru contextul Republicii Moldova: resurse educaţionale deschise (RED). La activitate au participat factori de decizie de la Ministerul Educaţiei, membri ai Coaliţiei pentru resurse educaţionale deschise în Moldova (13 instituţii de stat şi neguvernamentale),  reprezentanţi ai Direcţiilor Generale Educaţie, Tineret şi Sport, formatori ai centrului, dar şi profesori şcolari şi universitari interesaţi de problematica în cauză. Experţii din România, Ovidiu VOICU, director al Departamentului de politici publice al Fundaţiei pentru o societate deschisă din România, şi Nicolae CONSTANTINESCU, unul dintre autorii şi implementatorii cursului de introducere în RED şi în licenţe libere pentru profesorii din România, au prezentat experienţa internaţională şi practica românească la nivel preuniversitar şi universitar.

Citește mai mult

În cadrul proiectului „PARTENERIATE PENTRU CALITATEA ŞI RELEVANŢA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL TEHNIC ÎN DOMENIUL TIC DIN REPUBLICA MOLDOVA” se desfăşoară un studiu de evaluare a nevoilor de dezvoltare a capacităţilor instituţionale şi umane a instituţiilor de învăţămînt beneficiare

În perioada 21 martie – 25 aprilie 2016 în cadrul Proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova” se desfăşoară un studiu privind evaluarea nevoilor de dezvoltare a capacităţilor instituţionale şi umane a instituţiilor de învăţămînt beneficiare. În urma acestuia se va proiecta un demers, care va contribui la îmbunătăţirea calificării cadrelor manageriale şi didactice, abilitarea acestora de a construi o ofertă educaţională modernă şi diversificată, adaptată la cererea pieţii muncii, centrată pe nevoile de dezvoltare a elevilor şi aliniată la standardele aferente de calitate.

Citește mai mult

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă concurs de angajare în funcţia de experţi în dezvoltare instituţională şi/sau în implementarea programelor de formare

Proiectul Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa în învăţămîntul profesional tehnic în domeniul TIC din Moldova, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor din domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, are drept scop să contribuie la sporirea calităţii şi relevanţei învăţămîntului profesional tehnic din domeniul TIC pentru economia ţării.  Proiectul îşi propune să consolideze capacitatea instituţiilor din învăţămîntul profesional tehnic din domeniul TIC, aşa încît oferta educaţională să asigure necesităţile pieţii muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate.

Citește mai mult