ATELIER DE CONSULTARE A CURRICULUMULUI LA LIMBA ENGLEZĂ APLICATĂ ÎN DOMENIUL TIC PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC POSTSECUNDAR

 

Logo-1024x143

Pe data de 28 decembrie 2017, Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale a găzduit atelierul de consultare a Curriculumului Limba engleză aplicată în domeniul TIC pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar, elaborat în cadrul proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova” pe parcursul anului 2017.

Citește mai mult

CONFERINŢA DE BILANŢ A PROIECTULUI ”EDUCAŢIE PENTRU PACE PRIN PROMOVAREA CULTURII BUNEI VECINĂTĂŢI ÎN CLASELE PRIMARE”

CBV

La 27 decembrie curent, peste 40 de cadre didactice şi manageri din diferite localităţi ale ţării, dar şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi ai direcţiilor raionale de învăţământ au participat la Conferinţa de bilanţ a proiectului ”Educaţie pentru pace prin promovarea culturii bunei vecinătăţi în clasele primare”. Evenimentul are loc în cadrul proiectului sus-numit, implementat pe tot teritoriul Republicii Moldova, inclusiv regiunea transnistreană şi UTAG, cu sprijinul financiar al reţelei internaţionale de edificare a păcii – GPPAC (Parteneriate Globale pentru Prevenirea Conflictelor Armate) www.gppac.net. Obiectivele activităţii includ: evaluarea intermediară a pilotării disciplinei opţionale ”Cultura bunei vecinătăţi” în clasa a IV-a cu genericul ”Ţara mea – mândria mea”; parcurgerea analitică a conţinuturilor curriculare ale acestui obiect; facilitarea unui schimb de experienţă pe marginea pilotării disciplinei în clasa a IV-a, dar şi lansarea procesului de promovare extinsă a acestuia la scara întregii republici.

Citește mai mult