PROFESORI DIN IALOVENI ŞI ŞTEFAN VODĂ AU OPTAT SĂ REALIZEZE PROGRAMUL COMPLEX DE FORMARE CONTINUĂ CU CE PRO DIDACTICA

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA este încadrat în procesul de pilotare a  programelor de formare la solicitarea beneficiarilor, organizând cursuri de perfecţionare a cadrelor didactice şi manageriale din învăţământul preuniversitar şi universitar, coordonate cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova.

Citește mai mult

ACTIVITĂŢI DE FOLLOW-UP: GÂNDIRE CRITICĂ PENTRU FORMAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE

CONSEPT

În cadrul proiectului Consolidarea Sistemului de Pregătire Profesională Tehnică în R. Moldova / CONSEPT, alte două grupe de profesori, care predau discipline de specialitate, au parcurs, în noiembrie 2017-mai 2018, cele 3 module ale programului de formare cu genericul Gândire critică pentru formarea competenţelor profesionale. Scopul acestuia se referă la consolidarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice şi asigurarea unui proces de predare-învăţare calitativ, axat pe dezvoltarea gândirii critice şi pe formarea competenţelor profesionale ale elevilor.

Citește mai mult

SCHIMBUL DE EXPERIENŢĂ CONTINUĂ ÎN CADRUL PLATFORMEI EDUCAŢIE ŞI SPORT PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI

undp-1024x252

Pe 11 mai curent, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a fost realizată masa rotundă, care a avut drept scop prezentarea rezultatelor analizei de necesităţi pentru dezvoltare şi schimb de experienţă în realizarea proiectelor de granturi mici.

Activitatea face parte din proiectul Platforma Educaţie şi Sport pentru consolidarea încrederii şi intensificarea colaborării între comunităţile de pe ambele maluri ale Nistrului,  realizat în cadrul Programului finanţat de Uniunea Europeană Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (SCBM) şi implementat de PNUD Moldova.

Citește mai mult