BILANŢ: 6 STANDARDE OCUPAȚIONALE PENTRU DOMENIUL AGROALIMENTAR

Devram-logo_page-0001 (1)

Imperativul elaborării unor standarde ocupaționale (SO) pentru domeniul agroalimentar este dictat de tendințele de ultimă oră ale pieței muncii și de necesitatea dezvoltării acestui domeniu.

Recent, în cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, a luat sfârșit procesul de concepere, în baza ”Metodologiei de elaborare a standardelor ocupaționale”, și de aprobare a 6 standarde ocupaționale noi:

 • Tehnician în industria alimentară, nivel 4 ISCED;
 • Tehnician asigurarea calității, nivel 4 ISCED;
 • Operator la linie în industria alimentară, nivel 3 ISCED;
 • Felcer veterinar, nivel 4 ISCED;
 • Tehnician mecanic, nivel 4 ISCED;
 • Mașinist reglor, nivel 3 ISCED.

Coordonarea procesului de analiză ocupațională, de elaborare a profilului ocupațional și a standardului ocupațional, de revizuire și validare a acestora, precum și a acțiunilor tuturor celor implicați i-a revenit Comitetului Sectorial ”AgroindVET”. Din grupul de lucru au făcut parte reprezentanți ai autorităților publice (Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului), ai unor întreprinderi (S.A. „JLC”, F.C.P. ”Pegas” SRL; S.A. ”Bucuria”; Fabrica de Brânzeturi – Drochia; S.A. ”Carmez”; S.A. ”Basarabia Nord”; S.A. ”Orhei-Vit”, filiala Căușeni; S.A. ”IUGinterTRANS”, „Milina”; F.P.C. ”ROGOB” SRL; S.A. ”Franzeluța”; Î.M. ”Südzucker Moldova” S.A. etc.), dar și ai mai multor direcții raionale pentru siguranța alimentelor și consilii raionale (Soroca, Drochia, Ungheni, Rezina, Râșcani, Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcănești, Dondușeni), aceștia din urmă fiind responsabili de determinarea gradului de actualitate a SO și de antrenare în proces a firmelor de profil locale.

Standardele ocupaționale au întrunit toate cerințele metodologice și procedurale de elaborare, asigurând formarea de competențe profesionale în conformitate cu atribuțiile și sarcinile de lucru specifice ocupației și cu rigorile impuse de piața muncii.

Acestea vor servi drept bază la:

 • ajustarea politicilor și a cadrului legal din domeniul de specialitate;
 • elaborarea fişelor de post;
 • angajarea personalului calificat;
 • elaborarea programelor de formare profesională;
 • desfășurarea examenelor de calificare;
 • elaborarea standardelor de calificare.

Absolvenții programelor de formare cu calificările în cauză vor obține o pregătire profesională de bază, fundamentată pe cunoștințe teoretice aplicabile, abilități și deprinderi practice, având posibilitatea să activeze într-un sector care are o pondere semnificativă în economia țării.  Instituțiile de învățământ profesional tehnic cu profil agroalimentar care pregătesc asemenea specialiști sunt: Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din Bălți, Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul, Colegiul Agroindustrial din Ungheni, Colegiul Agroindustrial din Râșcani, Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău,  Colegiul Tehnic Agricol din Svetlâi,  Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni etc.

 Elaborarea celor 6 standarde ocupaționale face parte din acțiunile prevăzute de componenta ”Dezvoltarea standardelor și calificărilor ocupaționale necesare asigurării standardelor de calitate în sectorul agroalimentar” a proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I.

 Susţine educaţia agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar.

HOTĂRÂREA GUVERNULUI PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE ELABORARE A STANDARDELOR OCUPAŢIONALE