CALITATE… PRIN ”CUCERIREA CALITĂȚII”

Devram-logo_page-0001 (1)

De curând, proiectul Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I a înscris în palmaresul său o nouă realizare: Curriculumul ”Standarde de calitate în domeniul agroalimentar” (autori: Natalia Raischi și Iuliu Ţurcan). Nevoia elaborării acestuia a fost semnalată de participanții la studiul  ”Evaluarea necesităților instituțiilor de învățământ profesional tehnic din domeniul agroalimentar”, efectuat în prima fază de implementare a proiectului.

Curriculumul ”Standarde de calitate în domeniul agroalimentar” este un instrument metodic, menit să asigure un suport fundamental în procesul de formare profesională a lucrătorilor calificați în domeniul agroalimentar din Republica Moldova. Acesta se bazează pe analiza situației naționale actuale, dar și a tendințelor la nivel european și internațional în domeniul educației agricole cu referire la conceptele: calitate, standarde, reglementare, sisteme de management al calității, siguranța alimentară etc.

Documentul își propune: să restructureze disciplina ”Standarde de calitate în domeniul agroalimentar” și contextul de implementare a acesteia, în acord cu legislația în vigoare și cu strategiile naționale de dezvoltare a educației și a învățământului profesional tehnic; să fie relevant și cu valoare constructivă în abordarea sistemică a educației agricole, prin schimbări de conținut și de context la nivel curricular; să asigure pentru componenta curriculum a disciplinei interacțiunea și evoluția concomitentă cu componentele domeniului de politică a calității și ale celui vizând sistemul de management al calității în sectorul agroalimentar.

Obiectivul general al disciplinei de studiu ”Standarde de calitate în domeniul agroalimentar”, formulat în curriculum, constă în dobândirea de cunoștințe teoretice și formarea de aptitudini practice în domeniul standardizării calității produselor din sectorul agroalimentar. Cunoștințele și aptitudinile obținute vor asigura, totodată, fundamentul necesar studierii altor discipline și module de specialitate din domeniul agroalimentar cu orientare către specialitatea corespunzătoare, pentru obținerea unei calificări mai detaliate de CNCRM. Acestea reprezintă un ansamblu transferabil și multifuncțional de cunoștințe, abilități și atitudini de care au nevoie toți indivizii pentru împlinire și dezvoltare personală, pentru incluziune socială și inserție profesională.

Evenimentul de prezentare a disciplinei și a curriculumului ”Standarde de calitate în domeniul agroalimentar”  a avut loc pe data de 25 septembrie curent, în cadrul unui atelier online, desfășurat cu participarea reprezentanților Ministerului Agriculturii,  Dezvoltării Rurale și Mediului, ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic de profil, ai echipei de implementare a proiectului.

Autorii, Natalia Raischi și Iuliu Ţurcan, formatori în proiect, au descifrat fiecare componentă a curriculumului, venind cu explicații consistente privind implementarea acestuia. Discuția din partea a doua a atelierului a țintit stabilirea aspectelor ce necesită îmbunătățiri, identificate la ”un prim contact” cu documentul dat. Semne de întrebare au trezit următoarele momente: statutul disciplinei (opțională sau de bază), integrarea disciplinei în planul de învățământ, repartizarea orelor, identificarea subiectelor pentru activitatea individuală a elevilor etc.

Timp de  10 zile, participanții la atelier vor lua cunoștință îndeaproape de curriculum și vor completa un chestionar, recomandările acestora fiind luate ca reper în procesul de îmbunătățire a produsului, care se vrea ”unul longeviv, absorbit și valorificat plenar de beneficiari” (Daniela Preașca, manager de proiect).

Conceperea curriculumului  ”Standarde de calitate în domeniul agroalimentar” a fost subscrisă acțiunii de dezvoltare a curricula pentru învățământul profesional tehnic, orientate  spre formarea unor specialiști competenți și calificați, capabili să utilizeze standardele naționale, europene, internaționale în activitatea profesională.

Susține educația agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar.