MANAGEMENTUL CALITĂȚII VERSUS CALITATEA MANAGEMENTULUI

CONSEPT

Prezentăm o nouă apariție editorială, elaborată în cadrul proiectului CONSEPT, care vine să  completeze colecția de materiale suport destinate managerilor instituțiilor de învățământ profesional tehnic. Ghidul abordează aspecte actuale și relevante managementului asigurării calității și reprezintă un suport metodologic pentru managerii proactivi, care tind spre realizarea obiectivelor profesionale și organizaționale în condiții de eficiență și calitate. Acesta conține repere de esență, soluții pentru probleme de management frecvent întâlnite, aspecte metodologice și exemple de practici manageriale de succes, care, abordate multiaspectual și reflexiv, pot răspunde nevoilor de dezvoltare profesională ale conducătorilor de instituții și pot diminua incertitudinile la capitolul managementul calității.

Care este rolul managerului în procesul de asigurare a calității? Cum sunt exercitate funcțiile manageriale pentru asigurarea continuă a calității? Care sunt factorii și pârghiile pentru o integrare facilă a unor mecanisme de  dezvoltare și promovare a culturi a calității? – sunt doar câteva întrebări la care managerii pot obține răspuns și/sau care vor invita cititorul la reflecție și acțiune.

Având în vedere faptul că subiectele reflectate sunt de interes major pentru comunitatea educațională, ne exprimăm speranța că acest ghid va constitui un suport relevant și util atât pentru manageri, cât și pentru ceilalți actori din sistem interesați de dezvoltarea și promovarea culturii calității.

Rima Bezede,
Președinte asociație

Managementul calității versus calitatea managementului

Coperta-page-001

INVITAŢIE LA EVENIMENTUL DE INAUGURARE A SĂLII DE INSTRUIRE A SECŢIEI DE FORMARE CONTINUĂ A CEHTA

devram_15.12

CE PRO DIDACTICA are plăcerea de a Vă invita la festivitatea de inaugurare a sălii de instruire a Secției de Formare Continuă a CEHTA, care a fost renovată și dotată cu suportul proiectului Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (”DevRAM”), Partea I.
Evenimentul va avea loc pe data de 19 februarie 2021 și va fi transmis în direct pe site-ul www.privesc.eu, începând cu ora 11.30. În cadrul evenimentului vor fi premiați ”Ambasadorii soia”, elevii din învățământul agricol câștigători ai concursului pentru cel mai bun plan inovator de cultivare a soiei.
Invitatie