MASA ROTUNDĂ: COLABORAREA EDUCAŢIONALĂ CU POLONIA: EXPERIENŢE ŞI OPORTUNITĂŢI

pol5Pe 2 decembrie curent, echipa Centrulului Educaţional PRO DIDACTICA a organizat o masă rotundă cu genericul „Colaborarea educaţională cu Polonia: experienţe şi oportunităţi”, care a constituit un bilanţ al unie consistente şi valoroase vizite de studiu efectuate în Polonia de către un grup de formatori ai Centrului, reperezentanţi ai diverselor instituţii de învăţămînt din ţară.Vizita a fost organizată în perioada 14-20 noiembrie, la iniţiativa Colegiului Europei de Est, sprijinit de Fundaţia Polono-Americană a Libertăţii, Programul „Study Tours to Poland”, coordonator Lena Prusinowska.

Citește mai mult

1001 IDEI PENTRU O EDUCAŢIE TIMPURIE DE CALITATE. GHID PENTRU EDUCATORI.

1001_ROLa 1 decembrie curent, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc lansarea Ghidului pentru educatori, cu participarea specialiştilor responsabili de la Direcţiile raionale de învăţămînt şi de la Ministerul Educaţiei.De acest ghid vor beneficia toate grădiniţele din Republica Moldova, tirajul total fiind de 2500 exemplare înlimba română şi 500 – în limba rusă.
Prezenta lucrare este elaborată, din sursele E.P.D.F., în cadrul proiectului Educaţie pentru Toţi – Iniţiativă de Acţiune Rapidă, realizat de Ministerul Educaţiei datorită unui grant oferit de Fondul Fiduciar Catalitic. Resursele acestui grant sînt administrate de Banca Mondială, iar proiectul este realizat cu asistenţa UNICEF şi UNESCO.

Autori: Maria Vrânceanu, Daniela Terzi-Barbaroşie, Tatiana Turchină, Viorica Cojocaru, Viorica Pelivan, Natalia Zotea, Angela Dima

Citește mai mult

LANSAREA PROIECTULUI

Comunităţi şcolare în acţiune: Crearea condiţiilor
pentru persistarea în şcoală a elevilor din familiile social-vulnerabile

În data de 30 noiembrie 2010 la agenţia de presă INFOTAG a avut loc lansarea proiectului: Comunităţi şcolare în acţiune: Crearea condiţiilor
pentru persistarea în şcoală a elevilor din familiile social-vulnerabile.

Acest proiect este sprijinit financiar de Fondul de Urgenţă, creat de George Soros, prin intermediul Fundaţiei SOROS Moldova. Scopul proiectului constă în sprijinirea şcolilor din mediul rural prin crearea unor condiţii de frecventare a şcolii pentru copiii din familiile social-vulnerabile şi menţinerea motivaţiei acestora pentru învăţare şi dezvoltare, avind în vedere faptul că familiile din care fac  parte, sînt profund afectate de criză.

Şcolile implicate în proiect au fost selectate în baza unor criterii obiective şi relevante scopului proiectului. Selectarea s-a realizat în cîteva etape, cu implicarea activă a Direcţiilor Raionale de Învăţămînt, Tineret şi Sport şi a unei Comisii specializate. Un buget total  de 959 mii de dolari va fi repartizat la 50 de şcoli din ţară, în care învaţă cei mai mulţi copii, aflaţi în nevoie. Acest buget se axează pe două componente: prima (aproximativ 82% din buget) o constituie granturile pentru ameliorarea situaţiei materiale a copiilor în vederea menţinerii acestora în şcoală – donaţie pentru îmbrăcăminte, încălţăminte şi rechizite şcolare, pe de o parte, iar pe de alta – sprijinirea activităţilor extracurriculare din aceste şcoli, reieşind din interesele şi necesităţile personale ale copiilor pentru integrarea socială de succes. Granturile se vor oferi în baza unor proiecte elaborate de echipe mixte de manageri, profesori, părinţi şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale. A II-a componentă (2,74 % din bugetul total)  se va axa pedezvoltarea potenţialului profesional al cadrelor didactice, care se vor implica în activităţile educative cu aceşti copii. Echipe alcătuite din 2 profesori (managerul responsabil de activitatea educaţională şi un diriginte) vor fi implicate în programe de formare de tip training.

Director de proiect: Rima Bezede
Coordonator proiect: Lilia Nahaba