ETAPA DE FORMARE A FORMATORILOR LOCALI LA FINAL

etapa4Pe 27 martie curent a luat sfîrşit  etapa de formare a formatorilor locali în cadrul  subcomponentei “Training metodologic pentru cadrele didactice de liceu” din proiectul„Educaţie de calitate în mediul rural din Moldova”. La ea au participat 785 de cadre didactice din licee, inclusiv şefii Centrelor Metodice din toate raioanele republicii. Activităţile de formare au fost efectuate de către o echipă de formatori naţionali, care au implementat un program de 24 de ore.

Citește mai mult

PROGRAM DE FORMARE A DIRIGINŢILOR PENTRU ACTIVITATEA CU COPIII DIN FAMILIILE SOCIAL-VULNERABILE

dirig5În perioadele 21-23 martie şi 28-30 martie, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA a avut loc implementareaProgramului de formare a diriginţilor pentru activitatea cu copiii din familiile social-vulnerabile. Această activitate reprezintă componenta 2 a proiectului în derulare Comunităţi şcolare în acţiune: Crearea condiţiilor pentru  persistarea în şcoală a elevilor din familiile social-vulnerabile. În cadrul programului au participat cîte 2 reprezentanţi din şcolile implicate în proiect: directorul adjunct pentru educaţie şi un diriginte.

Citește mai mult

TRAINING METODOLOGIC PENTRU FORMATORII LOCALI ÎN CADRUL PROIECTULUI „EDUCAŢIE DE CALITATE ÎN MEDIUL RURAL DIN MOLDOVA”

SONY DSCÎn perioada 5-27 martie curent, în incinta Institutului Muncii, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA implementează programul de formare a formatorilor locali în cadrul subcomponentei “Training metodologic pentru cadrele didactice de liceu” a proiectului„Educaţie de calitate în mediul rural din Moldova”. Participanţi ai acestei activităţi de formare sînt circa 800 de formatori locali, cîte 2 profesori de la fiecare liceu din republică şi şefii centrelor metodice din toate raioanele.

Citește mai mult