DIDACTICA PRO… NR. 3 (67) 2011

Coperta_67A apărut nr. 3 (67) 2011 al revistei de teorie şi practică educaţională Didactica Pro… IntitulatCompetenţele-cheie şi educaţia permanentă,acesta are în atenţie aspecte teoretice şi practice legate de formarea competenţelor prin intermediul unor demersuri monodisciplinare (Proiectarea unităţii de învăţare la matematicăde R. Copăceanu şi L. Bezniţchi;  Aspecte metodologice ale formării competeneţei  şcolare la lecţiile de fizică de I. Botgros, Vl. Donici şi L. Franţuzan ş.a.),  dar şi interdisciplinare (Nuvela Alexandru Lăpuşneanul cu GPS de T. Cartaleanu; Femeile din şi în umbra istoriei: pentru o lecţie de istorie şi cu femei… de D. Terzi-Barbaroşie).

Citește mai mult

PROGRAMUL SERVICII LA SOLICITAREA BENEFICIARULUI

29-2-2În perioada 20-30 iunie curent formatorii Centrului Educaţional PRO DIDACTICA  implementează  un Program complex de formare destinat cadrelor didactice şi manageriale din învăţămîntul primar. La sesiunile de  formare participă  99 învăţători şi profesori din raionul Orhei. Scopul acestei activităţi de formare este de a contribui la dezvoltarea şi actualizarea competenţelor profesionale a cadrelor didactice.

Citește mai mult

TRAINING METODOLOGIC PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LICEU. BILANŢURI ŞI REZULTATE

În perioada 4 februarie-4 iunie 2011, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a implementat un program de formare pentru cadrele didactice de liceu din mediul rural. Acest program s-a desfăşurat în cadrul proiectului Educaţie de calitate în mediul rural din Moldova, sprijinit de Banca Mondială şi coordonat de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, şi a avut drept scop dezvoltarea şi actualizarea competenţelor metodologice ale profesorilor.

Citește mai mult