COMUNITĂŢI ŞCOLARE ÎN ACŢIUNE: CREAREA CONDIŢIILOR PENTRU PERSISTAREA ÎN ŞCOALĂ A ELEVILOR DIN FAMILIILE SOCIAL-VULNERABILE

efscaContinuă implementarea proiectului Comunităţi şcolare în acţiune: crearea condiţiilor pentru persistarea în şcoală a elevilor din familiile social-vulnerabile. Începînd cu data de 15 septembrie  vor fi efectuate vizite de monitorizare în 20 de instituţii implicate în proiect.  Monitorizarea se va efectua în baza instrumentelor elaborate pentru formatori şi echipa de implementare.  În timpul vizitelor se va discuta cu profesorii, elevii, facilitatorii cercurilor, se va asista la activităţile extracurriculare, formatorii vor veni cu sugestii şi recomandări pentru îmbunătăţirea activităţii.

Citește mai mult

LANSAREA PROGRAMULUI INDIVIDUAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă lansarea programului individual de dezvoltare profesională, cu elemente de instruire la distanţă, la  modulele:

  • Psihopedagogie generală
  • Management educaţional
  • Didactica disciplinelor etc.

Cadrele didactice şi manageriale se pot înscrie atît la programul complex de formare continuă, cît şi la programe de scurtă durată.
Durata programului – o lună de zile.
În program se vor include: 3 consultaţii individuale de 2 ore academice, 2 participări la sedinţele clubului de dezbateri educaţionale PAIDEIA , minimum 3 consultaţii on-line şi 2 asistenţe la ore, însoţite de analizele metodice respective.
Evaluarea şi certificarea se va realiza în baza portofoliului, alcătuit conform planului individual de dezvoltare profesională.
Alte tematici de formare se vor negocia în mod individual la telefoanele:
069366848; 54 25 56; 54 19 94  sau la adresa electronică:
vpostica@prodidactica.md
Costul programului se va estima în fiecare caz separat, în funcţie de mai multe criterii.

Coordonator responsabil: Viorica Goraş-Postică

ATELIER ÎN CADRUL PROIECTULUI OPTIMIZAREA PREDĂRII LIMBII ROMÂNE ÎN UTA GĂGĂUZIA

Pe 8 septembrie curent, în incinta centrului, s-a desfăşurat primul atelier pentru echipa de formatori care va fi implicată în implementarea proiectului Optimizarea predării limbii  române în UTA Găgăuzia, proiect sprijinit de Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE şi Biroul  Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei. La el au participat cele 10 persoane, selectate prin concurs, şi echipa de proiect. În cadrul atelierului a avut loc prezentarea proiectului, au fost luate în discuţie mai multe aspecte care ţin de organizarea şi desfăşurarea activităţilor preconizate: discutarea subiectelor pentru programul de formare, distribuirea sarcinilor pentru elaborarea suportului de curs, probleme de logistică etc.

Următoarea întrunire a formatorilor, la care aceştia îşi vor prezenta prima versiune a materialelor elaborate, va avea loc în cadrul atelierului din 19 septembrie.

Coordonator de proiect,
Silvia Barbarov