DIDACTICA PRO… NR. 5-6 (69-70) 2011

did6970A apărut nr. 5-6 (69-70), 2011 al Revistei de teorie şi practică educaţională Didactica Pro…intitulat Educaţie nonformală , în care cititorul poate găsi materiale pe următoarele tematici:

 • Leadership educaţional
 • Educaţie pentru timpul liber
 • Proiectarea atelierelor ca formă de organizare
  interactivă
 • Formarea competenţei de formulare a
  problemelor în învăţămîntul matematic
  primar

SERVICII ACORDATE DE BIBLIOTECA CENTRULUI EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

Biblioteca Centrului Educaţional PRO DIDACTICAşi în anul 2012 va sta la dispoziţia managerilor, profesorilor, educatorilor, învăţătorilor, cercetătorilor din domeniu, tuturor celor interesaţi de problemele educaţiei. Programul de lucru al bibliotecii este de luni pînă vineri, de la 9.00 la 17.00.
Biblioteca Centrului Educaţional PRO DIDACTICA poate oferi beneficiarilor:

 • pentru lectură – cărţi din domeniile pedagogie, psihologie, sociologie etc. (enciclopedii,      dicţionare, monografii) în limbile română, rusă, engleză, franceză; întreaga colecţie a revistei DIDACTICA PRO… (2000-1011), colecţia revisteiTribuna învăţămîntului şi a săptămînalului Făclia, a revistelor УправлениешколойşiШкольныйпсихолог;
 • spre vînzare  – un set de cărţi editate sub egida C.E. PRO DIDACTICA  din seriileAICI ŞI ACUM,  AUXILIA (studii, suporturi de curs, ghiduri – pentru toate treptele de învăţămînt – cuprinzînd subiecte actuale: dezvoltarea de competenţe, strategii didactice interactive etc.).

Cititorii pot face copii ale materialelor, împrumuta cărţi/reviste la domiciliu şi perfecta abonamente lunare/anuale  contra plată.
Detalii Vă putem oferi la tel.: 542556, 542977, 541994.

Persoana de contact: Dan BOGDEA

CLUBUL DE DEZBATERI PAIDEIA – LUNA DECEMBRIE

paideia-xiiClubul de  Dezbateri Educaţionale PAIDEIA,organizat în incinta CE PRO DIDACTICA,  îşi continuă activitatea,  propunînd profesorilor de la toate disciplinele şcolare subiecte variate şi utile pentru optimizarea practicii de predare la clasă.
În perioada noiembrie – decembrie 2011, au fost abordate următoarele subiecte:

 • Transdisciplinaritatea în formarea competenţelor (facilitator: Olga Cosovan)
 • Designul unităţii de învăţare (facilitator: Tatiana Cartaleanu)
 • Strategii de formare a competenţei de comunicare. (facilitator: Angela Grama-Tomiţa)

Citește mai mult