BILANŢURI ŞI PERSPECTIVE PENTRU PROFESORII – LIDERI ÎN EDUCAŢIE

leadership1La 14 iulie  2011, la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, a fost organizat seminarul de bilanţ în cadrul proiectului Leadership educaţional. Cei 15 profesori participanţi în proiect au fost certificaţi la modulele din programul complex de formare continuă:Psihopedagogie, Didactica disciplinelor şiUtilizarea TIC. Această evaluare s-a produs în baza prezentării publice a portofoliilor şi a proiectelor de dezvoltare profesională, urmate, în mod firesc, de dezbateri şi comentarii experienţiale extinse. Din partea Ministerului Educaţiei la activitate a participat Tatiana Calancea, specialist principal.

Citește mai mult

DIDACTICA PRO… NR. 3 (67) 2011

Coperta_67A apărut nr. 3 (67) 2011 al revistei de teorie şi practică educaţională Didactica Pro… IntitulatCompetenţele-cheie şi educaţia permanentă,acesta are în atenţie aspecte teoretice şi practice legate de formarea competenţelor prin intermediul unor demersuri monodisciplinare (Proiectarea unităţii de învăţare la matematicăde R. Copăceanu şi L. Bezniţchi;  Aspecte metodologice ale formării competeneţei  şcolare la lecţiile de fizică de I. Botgros, Vl. Donici şi L. Franţuzan ş.a.),  dar şi interdisciplinare (Nuvela Alexandru Lăpuşneanul cu GPS de T. Cartaleanu; Femeile din şi în umbra istoriei: pentru o lecţie de istorie şi cu femei… de D. Terzi-Barbaroşie).

Citește mai mult