CLUBUL ”PAIDEIA” ȘI-A RELUAT ACTIVITATEA

În ziua de 13 octombrie 2017, Centrul Educațional PRO DIDACTICA a reluat desfășurarea ședințelor clubului de dezbateri PAIDEIA. Prima activitate, Educație prin film, a fost moderată de formatoarea Livia STATE și a adunat profesori dornici să cunoască o modalitate alternativă de lucru cu tinerii.

Demonstrarea celor două filme documentare, Spinkler și Haiduc, au avut ca scop să-i familiarizeze pe profesorii prezenți cu metodologia lucrului cu filmul documentar întru sporirea gradului de conștientizare a tinerilor cu privire la provocările lumii de azi. Subiectele abordate în filme, sărăcia și consumul de droguri, au fost tratate de participanți din diverse perspective, solicitând implicarea emoțională, dar și gândirea critică a membrilor clubului. Aceste filme fac parte dintr-o inițiativă cehă, realizată în Republica Moldova prin curriculumul disciplinei opționale cu același titlu, promovat de ONG-ul ”People in need”, în colaborare cu OWH Studio, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și CE PRO DIDACTICA.

Dacă pentru primul film, moderatoarea și-a structurat demersul didactic ghidându-i, pas cu pas, pe profesori să descopere valențele educative ale peliculei, pentru cel de-al doilea film, inspirat dintr-o realitate din România, participanții înșiși au propus modalități de înțelegere și studiere a unui film documentar. Utilizând tehnicile gândirii critice, profesorii au propus mai multe variante de ”predare” a filmului ce accentuează gradul de conștientizare a mesajului, precum și soluții pentru rezolvarea unor probleme din societate.

Apreciem foarte mult activismul și interesul cadrelor didactice, care au ales să participe la prima ședință și îi atenționăm pe cei care s-au înscris on-line și nu au reușit să ajungă că, dacă nu se vor prezenta și la următoarea ședință, nu vor mai putea să se înscrie în semestrul 2 la PAIDEIA. Încercăm această măsură de responsabilizare, deoarece mulți participanţi s-au înscris, ocupând locurile și, lipsindu-i de acest privilegiu pe mulți alți doritori.