CONCURS DE CONTRACTARE A COMPANIEI PENTRU LIVRARE ECHIPAMENT DIDACTIC VIRTUAL WELDING FRONIUS PENTRU COLEGIUL TEHNIC AGRICOL DIN SVETLÂI

devram_15.12

Centrul Educațional PRO DIDACTICA

  anunță

concurs de contractare a companiei pentru livrare echipament didactic Virtual Welding Fronius pentru Colegiul Tehnic Agricol din Svetlâi

 

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)
Partea I:  Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanţator: Uniunea Europeană
Implementator:

 

Agenția Austriacă pentru Dezvoltare,

în consorţiu  cu C.E. PRO DIDACTICA şi Asociația Internațională Donau Soja (Austria)

Contractor: C.E. PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 –  iunie 2021
Perioada de prestare a serviciilor: Aprilie  2021
Termeni de referinţă Companiile specializate în livrarea produselor/prestarea serviciilor solicitate (vezi Anexa Termeni de referință)
Tip achiziţie: Procurări

 

Proiectul DevRAM, Partea I îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi cea externă, precum şi a capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, aşa încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate. Unul dintre obiectivele proiectului vizează îmbunătățirea imaginii învățământului agricol și orientarea în carieră în instituțiile din învățământul profesional tehnic cu profil agroalimentar.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță concurs de selectare a unei companii  care va livra echipamentul didactic Virtual Welding Fronius pentru  Colegiul Tehnic Agricol din Svetlâi. Virual Welding oferă posibilitate simulării de situații reale, complexe, riscurile privind securitatea cursanților, în special a începătorilor, fiind eliminate.

În vederea formulării ofertei tehnice și financiare, a se studia Termenii de referință.

A se expedia dosarele la adresele de email:

lnahaba@prodidactica.md și dpreasca@prodidactica.md cu specificarea „Concurs tururi virtuale”.

Termen-limită de depunere a dosarului: 26 martie 2021.

Vor fi contactate şi invitate doar companiile preselectate.