CONSOLIDAREA SISTEMULUI DE EDUCAŢIE PROFESIONALĂ TEHNICĂ ÎN R. MOLDOVA

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA participă, în calitate de partener, la implementarea proiectului Consolidarea Sistemului de Educaţie Profesională Tehnică în Republica Moldova / Strengthening of Vocational Training in Moldova,  realizat cu sprijinul financiar al Fundaţiei „Liechtenstein Development Service (LED).

În ianuarie 2008, la Centru a demarat implementarea  componentei  Dezvoltare organizaţională din cadrul acestui amplu proiect. Scopul componentei constă în dezvoltarea şcolilor profesionale incluse în proiect, prin oferirea unui suport profesional echipei manageriale a şcolii, inclusiv asistarea şi monitorizarea  fiecărei şcoli în elaborarea unui plan de dezvoltare funcţional, oferirea serviciilor de consultanţă şi expertiză în domeniu. În urma realizării acestei componente, fiecare şcoală din proiect va avea o strategie clară de dezvoltare.
Pînă în prezent au fost evaluate necesităţile de instruire ale personalului şi capacităţile organizaţionale ale instituţiilor din proiect: Şcoala Profesională Floreşti, Şcoala Profesională nr.1, or. Cupcini, Şcoala de Meserii nr.17, or. Glodeni şi Şcoala Profesională Mărculeşti. În baza evaluării de necesităţi a fost elaborat un program complex de instruire, destinat echipelor manageriale ale şcolilor profesionale.
Prima activitate de formare, avînd ca tematică Management educaţional, a avut loc în perioada 20-23 februarie 2008. Scopul seminarului-traininga fost eficientizarea activităţii manageriale a echipelor administrative  din cele 4 şcoli profesionale participante în proiect. Printre subiectele abordate pe parcursul acestui program se înscriu: managementul schimbării; managementul general versus managementul educaţional; funcţii şi roluri manageriale; aspectele teoretice şi aplicative ale marketingului; managementul participativ; eficienţa personală etc.
La elaborarea de materiale şi desfăşurarea activităţilor de instruire au fost implicaţi formatorii Centrului, cu o vastă experienţă în domeniul managementului educaţional: Valentina CHICU, Gheorghe GÎRNEŢ, Iurie MELINTE, Adela SCUTARU, Victor SÎNCHETRU şi Gheorghe ŞALARU.
Conform planului de activitate, în perioada martie-aprilie 2008 urmează să fie organizate şi realizate 2 stagii de formare în scopul elaborării planurilor de dezvoltare funcţionale pentru toate şcolile incluse în proiect.

Coordonatoare proiect: Rima Bezede