CONTINUĂM PREDAREA-ÎNVĂȚAREA DISCIPLINEI ”CULTURA BUNEI VECINĂTĂȚI” ÎN CLASELE PRIMARE

CBV

Sâmbătă, 15 septembrie, curent, un grup de învățători din clasele primare și manageri școlari din toată țara au participat la un seminar de inițiere și promovare a disciplinei opționale Cultura bunei vecinătăți în clasele primare, la CE PRO DIDACTICA. Formatoarea  Daniela STATE a facilitat un program interactiv de formare, provocând învățătorii să învețe a comunica asertiv și empatic cu copiii, reprezentanți ai diferitor culturi, etnii, confesiuni etc., încurajându-le comportamentul pașnic, deschis, tolerant și prietenos. Programul a inclus parcurgerea analitică a unităţilor de învăţare printr-un Ghid de călătorie; analiza culturii bunei vecinătăţi în calitate de componentă a educaţiei civice, cu valorile democratice și competenţa civică; metodologia interactivă de predare-învăţare a CBV, cu proiectul,  portofoliul, lapbook; manifestarea interculturalităţii în viaţa cotidiană/şcolară, dar și activități extracurriculare în cadrul disciplinei CBV.

De asemenea, s-au propus și alte posibilități de asigurare a continuității între treapta primară și gimnazială privind durabilitatea implementării disciplinei ”Cultura bunei vecinătăți”, inclusiv aplicarea la Educația pentru societate, Dezvoltarea personală, ca activități transdisciplinare, ca activități extracurriculare și extrașcolare (inclusiv cercuri pe interese), dar și la Cultura etniilor conlocuitoare etc.

Toți participanții au beneficiat de donații ale Caietelor de educație interculturală pentru elevii din clasele 1-4, într-o variantă redactată după experimentul pedagogic din anii 2014-2018, desfășurat cu acordul MECC, pe care le puteți accesa AICI.

Prognozăm în continuare un impact sporit printre elevi, copii și părinți în relaționarea interculturală și respectarea celuilalt, pentru a avea o viață echilibrată și interesantă împreună, ca cetățeni cu drepturi și șanse egale de reușită în viața personală și socială.

Coordonator: prof.univ. Viorica Goraș-Postică