EDUCAȚIA PENTRU ECHITATE DE GEN ÎN TOPUL INTERESELOR CADRELOR DIDACTICE

În timpul vacanței extinse din săptămâna trecută, întreaga echipă de profesori de la Liceul Teoretic Horești, Ialoveni, a participat, din proprie inițiativă, la un seminar metodic cu tema ”Educație pentru echitate de gen”.

Activitatea s-a desfășurat, în principal, în baza Auxiliarului didactic pentru profesori şi elevi, ediția 2016, fiind axată pe obiectivele de sensibilizare în problemele discriminării de gen și de parcurgere analitic a curriculumului opțional actualizat şi a setului de fişe pentru elevi. (LINK)

Prin intermediul unui dialog profesional constructiv, cu expuneri de experiențe personale, profesionale și publice, cadrele didactice au descoperit posibilităţi multiple de aplicare  a temelor: la majoritatea disciplinelor obligatorii, inclusiv de manieră infuzională, dar și la cele opţionale, de dezvoltare personală, management al clasei şi la şedinţele cu părinţii. Profesorii au demonstrat  interes şi motivaţie sporită în învăţarea subiectului dat, foarte actual  în societatea noastră în care, stereotipurile de gen, comportamentele discriminatorii mai victimizează încă multe persoane.  A fost benefică prezenţa în grup a psihologului şi a managerilor cu vechime, dar şi a profesorilor mai tineri, aceasta contribuind la diversitatea opiniilor şi abordărilor.

Activismul cursanţilor a fost ridicat, recunoscând că vor să cunoască mai mult despre socializarea, identitatea  și educaţia de gen. Schimbarea elementară de atitudine a participanților faţă de percepţia genului şi a formelor de discriminare am remarcat-o lejer, graţie înţelegerii problemei complexe ale abordării integratoare a genului şi a argumentelor din toate sferele de socializare ale individului.

Donația de carte, constituită din mai multe exemplare de Auxiliar, a fost oferită bibliotecii din instituție, ca, ulterior, să poată fi folosită de cât mai mulți profesori, cu elevii de la toate clasele, sperând la un impact pozitiv și de durată.

Viorica Goraș-Postică, formatoare