EVENIMENTE DE PROMOVARE ȘI EXTINDERE A CULTURII BUNEI VECINĂTĂȚI ÎN CLASELE PRIMARE

Gppac

În 26 decembrie, peste 50 de cadre didactice preuniversitare (învățători și directori adjuncți) din raionul Ștefan Vodă au participat la seminare metodice de promovare a educației interculturale prin Cultura bunei vecinătăți. Învățătorii au luat cunoștință în detalii de specificul disciplinei opționale în cauză, inclusiv de posibilitățile de utilizare a suportului didactic disponibil pe platforma www.red.prodidactica.md la alte discipline școlare – științe, istorie, educație moral-spirituală, dezvoltare personală, muzică. Specialiștii responsabili de la DGE – doamnele Val-na SÂNCHETRU și Em. TUDOREAN s-au implicat cu maximă responsabilitate în motivarea personalului didactic vizavi de importanța educației interculturale în spiritul păcii, a promovării educației prin intermediul proiectelor, dar și a valorificării suporturilor audio-vizuale în procesul didactic. Formatorii A. TOMIȚĂ și V. POSTICĂ au creat o atmosferă prietenoasă de învățare și dezvoltare profesională, stimulând curajul de inovare și abordare interactivă a conținuturilor curriculare.

* * *

La 27 decembrie, în incinta C.E. PRO DIDACTICA a avut loc conferința de bilanț al proiectului ”Extinderea implementării disciplinei opționale ”Cultura bunei vecinătăți” în clasele primare”, sprijinit de GPPAC și Non-Violence International cu participarea a 25 de cadre didactice din 22 de raioane, printre care, 10 reprezentanți ai Direcțiilor raionale și municipale de învățământ. Cuvântul de salut, însoțit de o prezentare succintă a situației implementării disciplinei la ora actuală, pe ambele maluri ale Nistrului, a fost rostit de dna A. NIKITCENKO, consultant principal, Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării. Dna V. GORAȘ-POSTICĂ a enunțat rezultate activităților proiectului pentru anul 2019, iar dna D. STATE, învăţătoare, director-adjunct, LT ”Columna” din Chişinău, expert-autor a facilitat în mod original o secvență formativă în domeniul educației interculturale, dar a provocat și mici dezbateri pe marginea bunelor practici de implementare a disciplinei în raioane, pe parcursul a ultimilor 7 ani, inclusiv a oportunităților de extindere și diseminare a rezultatelor obținute deja.

În anul următor, cadrele didactice interesate de disciplina opțională ”Cultura bunei vecinătăți” vor beneficia de un Ghid metodologic, în variantă tipărită și electronică, elaborat de autorii sus-numiți, care insistă asupra predării mono-disciplinare a ”Culturii bunei vecinătăți”, dar și infuzionale, la alte obiecte școlare.