FORMARE DE FORMATORI PENTRU SPECIALITĂȚILE HORTICOLE

devram_15.12

Școala Profesională din Bubuieci a dat startul celui de-al doilea program de formare de formatori –”Inițierea afacerii în creșterea plantelor decorative și designul floral”, care va fi integrat în procesul de pregătire profesională continuă a floricultorilor, având la bază curriculumul modular elaborat în cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I.

Instruirea, desfășurată online, cu participarea a 5 cadre didactice din instituție, este facilitată de două formatoare din România:  dr. conf. Erzsebet BUTA (Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca), ale cărei domenii de preocupare sunt floricultura, arta florală, plante ornamentale de interior, istoria parcurilor și grădinilor, amenajarea și întreținerea gazonului, și dr. Timea BURU, inginer peisagist specializat în proiectarea, coordonarea amenajărilor și întreținerea spațiilor verzi. Sesiunile de training sunt axate pe următoarele subiecte: designul interior cu plante, elementele și principiile acestuia; specii de interior care acționează ca biofiltre; terarii cu plante suculente; compoziții cu plante de interior; spațiile verzi, ornamentarea interioarelor, balcoanelor, ferestrelor, teraselor, scărilor, grădinilor, parcurilor, scuarurilor, fâșiilor stradale; elaborarea proiectului de amenajare a spațiilor verzi etc.

Materialul teoretic este însoțit de masterclass-uri și ateliere de kokedama, care vor putea fi ”reproduse” de formabili în demersurile lor profesionale.

Cursul ”Inițierea afacerii în creșterea plantelor decorative și designul floral” are drept scop formarea unei forțe de muncă calificate, pregătită să profeseze cu succes în domeniu, dar și să inițieze o afacere horticolă. Printre competențele vizate de acesta, se numără: înființarea și întreținerea speciilor floricole;utilizarea metodelor de înmulțire a speciilor floricole; obținerea de material săditor pentru amenajarea spațiilor verzi și executarea lucrărilor de îngrijire a acestora;  realizarea aranjamentelor florale în ghiveci și grădini; amenajarea  creativă a spațiilor verzi; planificarea afacerii în creșterea plantelor decorative; determinarea principalelor etape de certificare a unei afaceri etc.

Susţine educaţia agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.