ÎNVĂȚĂTORII DIN RAIONUL ANENII NOI INSTRUIȚI ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI PENTRU PACE PRIN CULTURA BUNEI VECINĂTĂȚI

Gppac

În 21 august curent, 2 grupe de cadre didactice din învățământul primar (din școlile cu predare în limble română și rusă) au fost implicați în webinare tematice pentru abilitarea profesională în procesul de predare-învățare-evaluare a disciplinei opționale ”Cultura bunei vecinătăți”. Astfel, formatoarele și autoarele de materiale didcatice, Daniela STATE și Ala NIKITCENKO, au realizat în mod participativ următoarele obiective: familiarizarea cadrelor didactice cu specificul curriculumului la disciplina opțională ”Cultura bunei vecinătăți” în clasele I-IV; parcurgerea analitică și interactivă a conținuturilor curriculare de educație interculturală; proiectarea demersului didactic în contexte multiculturale specifice. Coordonatorul proiectului a salutat participanții, mulțumind formatorilor pentru participare și fidelitate și a prezentat în mod rezumativ proiectul, anunțând participanții despre beneficiile ce le vor avea ca rezultat al implicării responsabile în proiectul dat.

Activitățile au avut loc în cadrul proiectului Extinderea educației pentru pace prin disciplina „Cultura bunei vecinătăți” în școlile din Republica Moldova – 2020, http://prodidactica.md/portfolio/extinderea-educatiei-pentru-pace-prin-disciplina-cultura-bunei-vecinatati-in-scolile-din-republica-moldova-2020/, implementat de CE PRO DIDACTICA, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare din rețeaua GPPAC, cu sediul la Haga (https://www.gppac.net/) și a Non Violence International din SUA.  

Pe parcursul semestrului curent, cadrele didactice vor fi instruite pe baza unor metode interactive de predare, cu accent pe soluționarea conflictelor educaționale, care apar în școli lor din cauza diversității etnice, religioase, sociale, iar educația interculturală și pentru pace în raion va fi îmbunătățită. Ca impact, peste 500 de copii vor beneficia de o inovație educațională importantă, desfășurată inclusiv în baza Caietului de educație interculturală ”Cultura bunei vecinătăți”, pe care îl vor primi ca donație și care este disponibil și în variantă online, alături de alte resurse digitale la temă, pe adresa: https://drive.google.com/drive/folders/1Q9nb4X6IySXXztqdog7TWu9ObetLRx5_. În același timp, peste 30 de învățători din raionul Anenii Noi vor fi certificați în baza programului de formare început acum și care va continua în vacanța de toamnă, primind și ei ca donație Ghidul metodologic la disciplina dată (se poate dercărca și de pe adresa: http://prodidactica.md/wp-content/uploads/2020/01/Ghid_Cultura-Bunei-Vecinatati_RO_RU.pdf.

NOTA BENE: Toți învățătorii care continuă predarea disciplinei opționale ”Cultura bunei vecinătăți” și care dispun de resurse digitale suplimentare, inclusiv de secvențe de lecții filmate, PPT-uri și de proiecte didactice originale, sunt rugați să le trimită pe adresa: vpostica@prodidactica.md, pentru a le plasa pe www.red.prodidactica.md, pentru schimb de experiență și în ajutorul altor colegi, beneficiind, în schimb, de o publicație electronică.

Viorica Goraș-Postică, coordonator proiect