NOTĂ DE CONCEPT PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI ”CEA MAI BUNĂ IDEE INOVATIVĂ PENTRU CULTIVAREA SOIEI”

Devram-logo-nou

Activitatea 1.15/1.21

Notă de concept privind organizarea concursului ”Cea mai bună idee inovativă pentru cultivarea soiei”

Concursul este destinat elevilor care vor obține calificarea de agronom din 3 instituții de învățământ profesional tehnic din domeniul agroalimentar: Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul, Colegiul Agroindustrial din Ungheni și Colegiul Tehnic Agricol din Svetlâi.

Idee inovativă înseamnă un plan sau o sugestie ce ar conduce la o schimbare, în special prin introducerea de noi metode, procedee sau produse. Elevii vor avea în atenție perspectivele cultivării de soia. Ideea va fi materializată prin abordarea unei provocări și aducerea de plusvaloare atât companiilor, cât și consumatorilor.

Elevii se vor ghida de câteva principii:

 • a avea o idee;
 • a materializa ideea;
 • a aborda o provocare;
 • a aduce plusvaloare companiei;
 • a aduce plusvaloare consumatorului;
 • a reflecta diverse perspective/moduri de a gândi;
 • a avea în vedere mișcarea înainte;
 • a ținti noi piețe.

Scopul concursului este de  a identifica cel mai bun elev sau grup de elevi cu idei inovative privind cultivarea soiei.

Criterii de selectare:

 • ideea să fie inovativă în raport cu starea de fapt în procesul de aplicare a tehnologiilor de cultivare a soiei în R. Moldova;
 • ideea să fie una ușor de implementat;
 • implementarea ideii să fie fezabilă din punct de vedere economic;
 • implementarea ideii să fie prietenoasă mediului/să țină cont de cerințele agriculturii ecologice;
 • impactul social și economic al implementării ideii să fie semnificativ.

Câștigătorii acestui concurs vor primi un maiou cu inscripția ”Inovator soia”, dar și alte cadouri.

Autorului celei mai bune idei inovative i se va conferi titlul de ”Ambasador soia”, acesta având privilegiul de a participa la evenimentele proiectului DevRAM (Ziua câmpului, vizite de studiu etc.).

Concursul se desfășoară în perioada septembrie-octombrie, rezultatele fiind anunțate în luna noiembrie.

Câștigătorii vor fi premiați în cadrul unui eveniment special (detaliile vor fi anunțate ulterior).

Activitatea va fi organizată și monitorizată de C.E. PRO DIDACTICA cu asistența tehnică a Donau Soja Moldova. Proiectele vor fi expediate la adresele: dpreasca@prodidactica.md, prodidactica@prodidactica.md.

Pentru documentare a se vedea> Manualul Bunelor Practici de Cultivare a Soiei în Republica Moldova

 

Concept note on organizing the contest” The Best innovative idea for soya cultivation”

The contest will be organized among students with qualification in “Agronomy” of three agricultural colleges of the Republic of Moldova, namely Centre of Excellence from Taul, Agricultural College from Ungheni and Agricultural College from Svetlii, because only this three colleges have this specialty.

Innovative idea should be considered as making a plan or suggestion which would bring to a change in something established, especially by introducing new methods, ideas or products. Innovative students will look at the perspective of cultivating soja. An idea will be executed addressing a specific challenge and achieve value for both the company and customer.

The following factors/themes are to be considered by students as the most-citied aspects of innovation:

 • Having an idea
 • Executing an idea
 • Addressing a real challenge
 • Add value to the company
 • Add value to customer
 • Different perspective/thinking
 • Moving forward
 • Addressing new market

The aim of this contest is to identify the best student or a group of students that will present their innovative ideas concerning soya cultivation according to following criteria:

 • The idea should be innovative in relation with actual status quo situation in the applied technologies related to soya production/ agriculture of the Republic of Moldova
 • The idea should be practical and easy to be implemented
 • Implementation should be feasible from the economical point of view
 • Implementation of this idea should be preferably ecological and/or environmentally friendly
 • The social and economic impact of the implementation should be as sizeable as possible.

The idea behind is to raise awareness among students and to some extent among teachers concerning importance and advantages of soya as agricultural crop.

Winners of this contest will be awarded with a T-shirt with the inscription “Soya Innovator” and other small gifts.

The student with the best Innovative Idea will receive the title of “Soya Ambassador” and will have the privilege to participate on some other DevRAM events (Part 1 + Part 2) such as field days, advisory boards, study visits etc.

The contest takes place in September-October, the results being announced in November.

The winners will be awarded at a special event (details will be announced later).

This activity will be supported and monitored by CE Pro Didactica with technical assistance from Donau Soya Moldova. Projects should be sent via e-mails at: dpreasca@prodidactica.md or prodidactica@prodidactica.md.

Source for documentation: Manualul Bunelor Practici de Cultivare a Soiei în Republica Moldova