APARIŢIE EDITORIALĂ ÎN BIBLIOTECA PRO DIDACTICA, ÎN SERIA AICI ŞI ACUM

Gppac

Anunţăm apariţia Ghidului metodologic ”Educaţie interculturală prin Cultura bunei vecinătăţi”, destinat cadrelor didactice din învăţământul primar şi gimnazial.

Lucrarea a fost elaborată în limbile română şi rusă, în cadrul proiectului ”Extinderea implementării  disciplinei opţionale ”Cultura bunei vecinătăţi” în şcolile din Republica Moldova – 2019”,  care a fost implementat de C.E. PRO DIDACTICA, în cooperare cu Reţeaua Internaţională de Parteneriat Global pentru Prevenirea Conflictelor Armate, zona Europei de Est – GPPAC.

Finanţator: Nonviolence International 

Cartea începe cu un sumar executiv al proiectelor care au sprijinit inovaţia dată în contextul educaţional al Republicii Moldova, iar, ulterior, autorii V. Goraş-Postică, D. State şi A. Nikitcenko oferă sugestii metodice detaliate cu privire la predarea-învăţarea conţinuturilor curriculare atât la ora opţională, cât şi la alte discipline şcolare din clasele primare şi secundare (Dezvoltare personală, Educaţie moral-spirituală, Educaţie pentru societate etc.), cu exemple concrete din Curriculumul naţional, ediţia 2018-2019.

Apărut într-un tiraj de 200 de exemplare, Ghidul se va distribui ca donaţie pentru toate cadrele didactice interesate, în măsura stocului disponibil. În acest sens, invităm doritorii să ridice donaţia în mod personal sau centralizat, în persoana specialiştilor responsabili de învăţământul primar/cabinetele metodice de la direcţiile raionale şi municipale de educaţie. Persoana delegată să ridice donaţia urmează să prezinte actul de identitate şi lista instituţiilor şi a claselor din şcoală/raion/municipiu, în care se predă disciplina sau a profesorilor, care au trecut recent prin programele de formare şi intenţionează să o predea în anul viitor de studii.

Varianta electronică a ghidului va primi statutul de resursă educaţională deschisă şi va putea fi descărcată accesând LINK-ul. 

Coordonator: Viorica Goraş-Postică
Tel. de contact: 069366848