ProiectulLECȚII EUROPENE

Locaţia proiectului: Republica Moldova
Durata proiectului: 29 iunie 2015 – 31 decembrie 2016
Buget total: 30 000 Euro
Buget administrat de CE PRO DIDACTICA: 9000 Euro

Rezumatul proiectului:
Proiectul se adresează elevilor de liceu (vîrsta de 16-18 ani), precum şi tinerilor (vîrsta 18-29ani) prin încurajarea acestora să afle mai multe lucruri despre valorile UE, istoria şi politica acesteia; ajutîndu-i să înţeleagă şi să recunoască valoarea comunităţii ţărilor democratice pentru fiecare ţară în parte. Proiectul îşi propune să actualizeze şi să creeze programe educaţionale pentru dezvoltarea valorilor europene şi cunoştinţe despre procesele de integrare europeană.

Scopul proiectului:
A crea premise pentru dezvoltarea valorilor europene şi recunoaşterea proceselor de integrare europeană în Georgia şi în Republica Moldova.

Parteneri:

  • Centrul de Didactici Moderne din Vilnius, Lithuania;
  • Centrul „Şcoală-familie-societate” din Tbilisi, Georgia.

Activităţi cheie:

  1. Actualizarea şi pilotarea disciplinei opţionale „Educaţie pentru Integrare Europeană” pentru învăţămîntul liceal;
  2. Elaborarea unui program şi a unor materiale suplimentare pentru organizaţiile de tineret;
  3. Dezvoltarea şi pilotarea unui program de formare pentru profesori pentru implementarea disciplinei opţionale „Educaţie pentru Integrare Europeană”.

Grupuri ţintă:
Grupul 1 – elevi de 16-18 ani, pentru care este concepută disciplina „Educaţie pentru Integrare Europeană”. Elevii de această vîrstă sînt   interesaţi în mod activ de lumea din jurul lor, de alte culturi, sînt în măsură să explice şi să înţeleagă unele dintre problemele politice, sociale şi economice.
Grupul II – tineri de vîrsta 18-29 ani, care reprezintă diferite organizaţii formale şi non-formale pentru tineret. Acest grup ţintă a fost ales în funcţie de disponibilitatea de a implica tineretul activ, responsabil din punct de vedere civic, care educă membrii organizaţiilor lor, pentru a le îmbunătăţi şi consolida.
Grupul III – profesori de liceu de la programele de formare cu scopul de a învăţa cum să folosească rezultatele proiectului (curricula şi materialele) cu care lucrează cu copiii.

Coordonatoare: Viorica Goraş-Postică