PROGRAM INEDIT DE FORMARE A FORMATORILOR LA CULTURA BUNEI VECINĂTĂŢI

245_cop (1)Pe 19-20 decembrie, un grup de 15 învăţători din clasele primare din Chişinău, Bălţi, Comrat, Ciadîr Lunga, Cocieri, Dubăsari, Tiraspol şi Tighina au participat la un program consistent de formare a formatorilor în domeniul educaţiei interculturale. Activităţile au avut loc la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în Chişinău şi au fost facilitate de manieră interactiv-participativă de doctorul în psihologie de la Kiev, Irina Brunova-Kalisetska, cercetător-expert de la Academia Naţională de Ştiinţe Pedagogice din Ucraina.   Modulele tematice au inclus problematica instruirii adulţilor în societăţile multiculturale şi aspecte fundamentale legate de conflictologie şi educaţia axiologică.

Trainingul s-a desfăşurat în cadrul proiectului „Cultura bunei vecinătăţi”, finanţat de Academia Folke Bernadotte din Suedia, al cărui scop constă în îmbunătăţirea relaţiilor dintre diferite regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv cu regiunea transnistreană, şi a educaţiei interculturale, în baza cooperării organizaţiilor de stat cu societatea civilă din comunităţile multietnice. Iniţiativa aparţine Centrului de Dezvoltare şi Integrare de la Kiev, ONG, care activează în acest domeniu, în toate regiunile Ucrainei de mai bine de 10 ani.
Beneficiarii programului vor participa şi la alte module de training, pe parcursul anului 2016 şi vor munci în continuare în calitate de formatori pentru cadrele didactice, care predau în clasele primare noua disciplină opţională „Cultura bunei vecinătăţi”. Actualmente, se află în plină desfăşurare un experiment pedagogic amplu, avizat de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, cu învăţători şi elevii din clasele 1-2, urmînd să continue şi pentru clasele 3-4.
Printre valorile cele mai importante, promovate de noua disciplină, se atestă: patriotismul, identitatea naţională şi lingvistică, toleranţa, credinţa, prietenia, respectul pentru propriul popor şi pentru conlocuitorii/vecinii de alte naţionalităţi, dar şi pentru tradiţiile moştenite de la strămoşii diferitor etnii.
Din punct de vedere emoţional şi cognitiv-comportamental, elevii împreună cu cadrele didactice,  sînt intresaţi să afle lucruri noi despre Celălalt, să se îmbogăţească moral şi spiritual, extinzîndu-se şi aprofundîndu-se  în mod fericit spectrul curricular existent în învăţămîntul primar. 

Coordonator: Viorica Goraş-Postică

245_2 245_3 245_4 245_7 245_5245_6