SEMINARUL DE CERTIFICARE A CADRELOR MANAGERIALE ȘI DIDACTICE, PARTICIPANTE LA PROGRAMUL TEMATIC DE FORMARE CONTINUĂ ”EVALUAREA COMPETENŢEI INTERCULTURALE”

%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9

La 19 mai curent, la Centrul Educațional PRO DIDACTICA, un grup de 18 inspectori și cadre didactice din raioanele Edineț, Soroca, Ungheni, Cimișlia și Cahul au fost abilitați profesional să aplice un ansamblu de instrumente de evaluare a competenței interculturale, elaborate de formatorii: Tatiana CARTALEANU, Olga COSOVAN, Angela GRAMA-TOMIȚA, Rodica SOLOVEI, Rima BEZEDE și Viorica GORAȘ-POSTICĂ.

După ce au fost instruiți acum o lună de către autorii-formatori sus-numiți, profesorii implicați au organizat în lunile aprilie-mai, cel puțin, câte o activitate de promovare a instrumentelor și a disciplinei opționale Educația interculturală cu diriginții la nivel de raion, iar la întâlnirea de follow-up au prezentat proiectul și concluziile pe marginea rezultatelor acesteia. Cei care predau în școală au realizat și câte o activitate de dirigenție sau o oră la obiectul pe care îl predau, aplicând unele instrumente din carte, ca să poată oferi unele recomandări de optimizare a setului de instrumente. De asemenea, instrumentele date au fost promovate în instituție, așa încât și  alți colegi să selecteze și să le aplice ca experiment, la necesitate, dar și să le adapteze contextelor specifice de învățare și potențialului copiilor.

Centrele de tineret din cele 5 raioane, care au delegat participanții la  seminar, în colaborare cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, au distribuit anterior în toate instituțiile din raion Auxiliarul didactic Competența interculturală, iar acum se monitorizează felul în care se folosește acesta în școli. Noutatea și utilitatea probelor de evaluare a fost apreciată de practicieni, inclusiv prin clarificarea conceptului de competenţă interculturală, prin strategiile variate de evaluare a acesteia: testul docimologic  și chestionarul; produsele și grilele; resursele grafice; studiul de caz; proiectul, ca instrument de dezvoltare și evaluare a competenței interculturale; modalități de aplicare a jocului în evaluarea competenței interculturale, dar și excursia, ca instrument original de evaluare a competenței interculturale.

Până la finele anului, setul de instrumente va fi modificat și îmbunătățit, conform feedback-ului din școli, iar, ulterior, va fi publicat, pentru a fi accesibil publicului larg.

Sperăm ca, în anul următor de învățământ, mai mulți copii și cadre didactice să aleagă din lista opționalelor Educația interculturală, care este foarte necesară în contextul nostru sociocultural, dar și în marea majoritate a țărilor lumii, dar care este și bine asigurată cu material didactic, mai ales grație implicării ONG-urilor în proiectele internaționale.

Viorica GORAȘ-POSTICĂ, formatoare