SHIFT EDU: PRIMA PLEIADĂ DE FORMATORI PENTRU PREGĂTIREA DIGITALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC

shift-edu-2

În perioada 17-21 august 2020, Centrul Educațional PRO DIDACTICA desfășoară o nouă rundă de instruiri în cadrul programului de formare continuă  „Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic” al proiectului Shift Edu ”Competențe digitale pentru angajare în economia modernă”, implementat cu sprijinul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare din fondurile Programului Cooperare Austriacă pentru Dezvoltare.

Prima etapă a cursului de formare de formatori se realizează pe parcursul a 5 zile, în incinta Centrului de Excelență în Construcții din Chișinău, cu participarea a 17 cadre didactice din 8 unități de învățământ profesional tehnic, Centre de Excelență și colegii. Formarea va continua cu alte 5 zile de seminare organizate online sau hibrid, ca în final beneficiarii să fie pregătiți să livreze instruire personalului didactic din instituțiile pe care le reprezintă, dar și celui din sistem.

Programul „Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic” a fost conceptualizat începând cu luna decembrie 2019 împreună cu o echipă de experți de la Universitatea de Stat din Tiraspol și Universitatea Tehnică din Moldova și urmează a fi instituționalizat, după pilotare, în cadrul Centrului de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale.  

Drept bază pentru conceptualizarea acestuia a servit Cadrul european al competenței digitale a cadrelor didactice DigCompEdu (https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu). Fundamentat științific, DigCompEdu oferă un cadru de referință general, care urmează să sprijine dezvoltarea competențelor digitale specifice profesorilor în Europa, de la toate treptele de învățământ, de la cel preșcolar până la cel superior, dar și pentru instruirea adulților. 

 Acest program de formare vine să contribuie  la consolidarea competențelor profesorilor practicieni, oferindu-le instrumente inovative pentru realizarea tuturor tipurilor de activități educaționale. Concepția sa este determinată de un set de module în care sunt analizate multiaspectual componentele de natură digitală (hardware, software, comunicații, atitudini și comportament): Competența digitală pentru dezvoltare și etică profesională; Comunicarea digitală; Resurse digitale pentru instruire; Managementul clasei; Evaluarea asistată de TIC, competențele vizate fiind: competența de comunicare, relaționare și angajament profesional; competența de selectare, gestionare și creare a resurselor digitale educaționale; competența de predare și învățare asistată de TIC; competența de evaluare asistată de TIC.

Proiectul Shift Edu ”Competențe digitale pentru angajare în economia modernă”, implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în perioada decembrie 2018 – noiembrie 2021, cu sprijinul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare, are drept scop integrarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC) în învăţământul profesional tehnic, prin: sporirea suportului acordat managerilor, îmbunătăţirea competenţelor digitale ale cadrelor didactice, dezvoltarea conţinutului digital pentru mai multe meserii şi specialităţi, dotarea corespunzătoare a instituţiilor, în vederea realizării unui proces educațional de calitate. Beneficiarii acestuia sunt cadre didactice şi manageriale, dar și tineri din 6 instituţii de învăţământ profesional tehnic, inclusiv Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale (CEITI).

Proiectul Shift Edu ”Competențe digitale pentru angajare în economia modernă” este implementat cu sprijinul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare din fondurile Programului Cooperare Austriacă pentru Dezvoltare.

 

Adresa: str. Mateevici, 23 B,  Chișinău, Moldova, MD-2009

Implementat de

C.E. PRO DIDACTICA

Adresa: str. Armenească, 13, Chișinău, Moldova, MD-2012

Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare

Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare oferă suport țărilor din Africa, Asia, Europa de Est și Sud-Est, precum și din zona Caraibelor pentru dezvoltare sustenabilă. Ministerul Federal pentru Europa, Integrare și Afaceri Externe planifică strategiile de cooperare. Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), departamentul operațional unit al Cooperării Austriece pentru Dezvoltare, implementează programele și proiectele împreună cu sectorul public și privat și organizații nonguvernamentale.