ZIUA INTERNAŢIONALĂ A TOLERANŢEI CELEBRATĂ ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN RAIONUL ANENII NOI

Gppac

Pe data de 16 noiembrie 2020, în instituţiile de învăţământ din raionul Anenii Noi s-au organizat activităţi educative cu ocazia Zilei internaţionale a Toleranţei. În cadrul lecţiilor de Educaţie pentru societate, Dezvoltare personală şi a orelor opţionale Cultura bunei vecinătăţi, s-au propus  obiective de informare a elevilor cu privire la nevoia de toleranţă în societate şi de a-i ajuta pe copii să înţeleagă care sunt efectele negative ale intoleranţei. S-a reamintit, de asemenea, că Declaraţia Universală a Drepturilor Omului proclamă că “Orice persoană are dreptul la libertatea gândirii, conştiinţei şi religiei” (art. 18), “opiniei şi expresiei” (art.19) şi că instruirea “trebuie să favorizeze înţelegerea, toleranţa şi prietenia între toate naţiunile şi toate grupurile rasiale sau religioase” (art.26).

Copiii au fost îndemnaţi să îşi autoevalueze comportamentul lor, relaţiile pe care le dezvoltă cu cei din jur şi să conştientizeze că toţi sunt egali. S-au desfăşurat diferite activităţi pentru transmiterea mesajelor de promovare a toleranţei în societate. ”A fost îmbucurător faptul că mulţi copii deja ştiau că 16 noiembrie este dedicată Zilei Internaţionale a Toleranţei, astfel, ei s-au implicat cu interes în activităţile propuse. A fost binevenită această zi, deoarece li s-a amintit încă o dată elevilor despre valorile umane, despre importanţa manifestării unui comportament empatic, tolerant şi despre necesitatea promovării toleranţei în rândul tuturor cetăţenilor”, susţin coordonatorii locali ai proiectului, doamnele Mariana Cracan şi Val. Slobozian.

În acest context, menţionăm următoarele evenimente tematice din instituţii:

  • IÎ LT Andrei Straistă Anenii Noi: diriginţii au elaborat „scenariul” de organizare şi desfăşurare a Zilei Mondiale a Toleranţei, după care au realizat ore de dirigenţie sau secvenţe de 15 minute la începutul altor ore, au efectuat sondaje: „Ce ştiu oamenii maturi despre Ziua Mondială a Toleranţei” , ulterior publicându-se în ziarul liceului „Pro Hyperion” materiale la subiectul dat.
  • IP LT Mihai Eminescu Anenii Noi, în afară de orele similare ca tematică cu cele din instituţia precedentă, dar pentru toate clasele, merită a fi menţionat Concursul de desene, mesele rotunde, dar şi vernisarea Panoului informativ Ziua Mondială a Toleranţei.
  • IP G Floreni: Expoziţie de desene: Fii primul ce tolerează societatea cu elevii claselor I – VII şi şi vernisarea Panoului informativ Ziua Mondială a Toleranţei, cu implicarea învăţătoarelor din clasele primare şi a prof. de artă plastică, director adjunct Maria Cebanu, ore de Dezvoltare personală: Toleranţa înseamnă Educaţie-Respect-Stimă în mai multe clase.
  • IP G Roşcani, orele de Dezvoltare personală au cuprins un spectru tematic variat, precum Toleranţa – atitudine formată în urma recunoaşterii drepturilor fundamentale ale altora; Comportament tolerant şi nediscriminatoriu în relaţii; Toate fiinţele umane se nasc libere, egale în demnitate şi drepturi în clasele gimnaziale şi Ce este toleranţa? Toleranţa şi respectarea drepturilor copiilor Dragostea dă naştere la toleranţa, Toleranţa dă naştere la pace! – în clasele primare, dar şi vizionarea şi discutarea unor scurte filme cu caracter educativ – Toleranţa previne discriminarea. S-au implicat şi aici activ diriginţii, dar şi înv. Val-na Porcescu cu directorul adjunct pentru educaţie – Tatiana Dimitriu.

Activităţile au avut loc în cadrul proiectului GPPAC, implementat de CE PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Direcţia Educaţie din Anenii Noi – ”Extinderea educaţiei pentru pace prin cultura bunei vecinătăţi în şcolile din raionul Anenii Noi – 2020”.

Coordonator: Viorica Goraş-Postică