MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL TEHNIC

          O nouă activitate de formare cu genericul Managementul calității se desfășoară, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, în perioada 23-25 noiembrie curent. Seminarul-training face parte din proiectul CONSEPT (faza III), componenta Dezvoltare organizaţională, implementată de C.E. PRO DIDACTICA şi sprijinită financiar de Fundaţia Liechtenstein Development Service (LED), care are drept scop îmbunătăţirea funcţionării şcolilor profesionale prin consolidarea competenţelor manageriale ale membrilor administraţiei.

Citește mai mult

CONCURS DE SELECTARE A UNEI COMPANII PENTRU DESFĂŞURAREA AUDITULUI FINANCIAR AL PROIECTULUI ”PARTENERIATE PENTRU CALITATEA ȘI RELEVANȚA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL TEHNIC ÎN DOMENIUL TIC DIN REPUBLICA MOLDOVA”

Concurs de selectare a unei companii pentru desfășurarea auditului financiar al proiectului Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învățământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova” pentru perioada decembrie 2015 – noiembrie 2018

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă desfăşurarea concursului de selectare a unei companii de audit sau auditor pentru auditul rapoartelor financiare din cadrul proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învățământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”.

Obiectivul auditului este expunerea opiniei profesionale privind veridicitatea rapoartelor financiare pentru perioada de activitate decembrie 2015 – noiembrie 2018.

Citește mai mult

Terms of Reference for an annual financial audit of the project “Partnerships for quality and relevance in ICT vocational education in Moldova“

SELECT THE OFFERS FOR THE PROCUREMENT OF AUDIT SERVICES

Educational Center PRO DIDACTICA announces contest for selection of an audit company or auditor to audit the financial statements of the project „Partnerships for quality and relevance in ICT vocational education in Moldova” funded by the Austrian Development Agency under Contract No. 8295-00/2015.

Type Audit – audit of the customer under ISA 800;
Project budget (grant awarded by ADA) – 573.650 EUR ;

Total project budget (including the contribution in cash by the project applicant and the local project partner): 687.650 EUR
The period of implementation of the project: 1 December 2015 – 30 November 2018;

Citește mai mult