LANSAREA GHIDULUI METODOLOGIC ”ELABORAREA PLANULUI DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ A INSTITUȚIEI”

coperta_pdsÎnvățământul profesional tehnic din Republica Moldova trece printr-un lung șir de transformări structurale, printr-un  proces planificat de reformă și modernizare, reflectat în documente strategice și de politică educațională. Scopul acestor reforme este de a răspunde nevoilor specifice de formare profesională a tuturor cetățenilor, precum și nevoilor de dezvoltare socială și economică a țării. Pentru a rămâne în sistem și a fi competitive pe piața educațională, instituțiile din acest subsector trebuie să se schimbe și să manifeste atitudine proactivă, inclusiv prin implicare conștientă într-o acțiune consecventă de dezvoltare organizațională, care ar asigura sporirea calității, eficienței și echității procesului de pregătire profesională inițială și continuă. În acest  context, începând cu anul 2008, prin efortul susținut al Centrului Educațional PRO DIDACTICA și cu sprijinul LED Moldova, în cadrul proiectului CONSEPT, peste 20 de instituții din învățământul profesional tehnic au beneficiat de un suport profesionist în dezvoltarea lor organizațională.

Citește mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ: LANSAREA FAZEI II A PROIECTULUI ”EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM”

untitled

Implementarea proiectului Educaţia Deschisă în Moldova: Aici şi Acum în perioada noiembrie 2015 – iulie 2016, a demonstrat un interes sporit al comunităţii educaţionale pentru crearea, utilizarea şi adaptarea resurselor educaţionale deschise. Totodată, ţinând cont de rezultatele proiectului anterior, s-a constatat o necesitate actuală în diseminarea informaţiei despre resursele educaţionale deschise şi licenţele libere, precum şi despre potenţialul acestora în vederea sporirii accesului la educaţie.

Citește mai mult

MASĂ ROTUNDĂ ”EDUCAȚIE DE GEN PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA DISCRIMINĂRII”

as

Chişinău, 24 noiembrie 2016
 Centrul Educațional PRO DIDACTICA, sala Prodiversitate, str. Armenească, 13

Problema accesului limitat al elevilor de gimnaziu și liceu și al cadrelor didactice din Republica Moldova la desfășurarea unui demers educaţional antidiscriminatoriu din perspectiva de gen, în baza unor resurse didactice actualizate conform cerinţelor contextului nostru, noilor realităţi de gen determinate de schimbările socioeconomice şi culturale, ne-a determinat să inițiem proiectul Educație de gen pentru prevenirea și combaterea discriminării. Astfel, începând cu anul de studii 2015-2016, Ministerul Educaţiei, în baza analizei de necesităţi cu referire la predarea cursurilor opţionale, a recomandat disciplina opțională Educație pentru echitate de gen și șanse egale, propusă de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, prin decizia Consiliului Naţional pentru Curriculum, pentru implementare în întreaga ţară. Ca răspuns la această inițiativă, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a actualizat curriculumul și auxiliarul didactic respectiv.

Citește mai mult