GRANTURI PENTRU MODERNIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI AGRICOL

logo-Devram

Anul 2020 a început pentru proiectul DevRAM, Partea I cu un eveniment  care se înscrie în iniţiativa de capacitare tehnică a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic cu profil agroalimentar în vederea realizării standardelor de calitate.

Astfel, manageri şi responsabili de proiect din cele 6 instituţii-pilot şi echipa de implementare a C.E. PRO DIDACTICA s-au întrunit, pe data de 17 ianuarie, într-un atelier de totalizare a activităţii derulate până la moment şi de coordonare a acţiunilor ulterioare. Consultările au avut în atenţie câteva domenii: Centrul de formare continuă, stagiile de practică, orientarea în carieră a elevilor etc.

O componentă importantă a evenimentului a constituit-o semnarea contractelor de grant pentru înzestrarea cu echipament performant a unor laboratoare, cabinete, ateliere, sere etc., în perioada ianuarie-octombrie 2020. Grantul va permite fiecărei şcoli beneficiare, care va veni şi cu o contribuţie proprie, să aducă la zi o sală de instruire practică, pentru pregătirea unei forţe de muncă moderne, competente şi competitive, conform calificărilor profesionale şi cerinţelor pieţei muncii. În context, pentru obţinerea acestui grant, şcolile au elaborat proiecte prin care să asigure un mediu de învăţare autentic, apropiat de cel real şi relevant intereselor elevilor şi viitorilor angajatori.

Susţine educaţia agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.

EVENIMENTE DE PROMOVARE ȘI EXTINDERE A CULTURII BUNEI VECINĂTĂȚI ÎN CLASELE PRIMARE

Gppac

În 26 decembrie, peste 50 de cadre didactice preuniversitare (învățători și directori adjuncți) din raionul Ștefan Vodă au participat la seminare metodice de promovare a educației interculturale prin Cultura bunei vecinătăți. Învățătorii au luat cunoștință în detalii de specificul disciplinei opționale în cauză, inclusiv de posibilitățile de utilizare a suportului didactic disponibil pe platforma www.red.prodidactica.md la alte discipline școlare – științe, istorie, educație moral-spirituală, dezvoltare personală, muzică. Specialiștii responsabili de la DGE – doamnele Val-na SÂNCHETRU și Em. TUDOREAN s-au implicat cu maximă responsabilitate în motivarea personalului didactic vizavi de importanța educației interculturale în spiritul păcii, a promovării educației prin intermediul proiectelor, dar și a valorificării suporturilor audio-vizuale în procesul didactic. Formatorii A. TOMIȚĂ și V. POSTICĂ au creat o atmosferă prietenoasă de învățare și dezvoltare profesională, stimulând curajul de inovare și abordare interactivă a conținuturilor curriculare.

* * *

La 27 decembrie, în incinta C.E. PRO DIDACTICA a avut loc conferința de bilanț al proiectului ”Extinderea implementării disciplinei opționale ”Cultura bunei vecinătăți” în clasele primare”, sprijinit de GPPAC și Non-Violence International cu participarea a 25 de cadre didactice din 22 de raioane, printre care, 10 reprezentanți ai Direcțiilor raionale și municipale de învățământ. Cuvântul de salut, însoțit de o prezentare succintă a situației implementării disciplinei la ora actuală, pe ambele maluri ale Nistrului, a fost rostit de dna A. NIKITCENKO, consultant principal, Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării. Dna V. GORAȘ-POSTICĂ a enunțat rezultate activităților proiectului pentru anul 2019, iar dna D. STATE, învăţătoare, director-adjunct, LT ”Columna” din Chişinău, expert-autor a facilitat în mod original o secvență formativă în domeniul educației interculturale, dar a provocat și mici dezbateri pe marginea bunelor practici de implementare a disciplinei în raioane, pe parcursul a ultimilor 7 ani, inclusiv a oportunităților de extindere și diseminare a rezultatelor obținute deja.

În anul următor, cadrele didactice interesate de disciplina opțională ”Cultura bunei vecinătăți” vor beneficia de un Ghid metodologic, în variantă tipărită și electronică, elaborat de autorii sus-numiți, care insistă asupra predării mono-disciplinare a ”Culturii bunei vecinătăți”, dar și infuzionale, la alte obiecte școlare.