Lectii europene-2

Donator: Proiectul este finanţat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Lituania din fondurile Programului de Cooperare pentru Dezvoltare şi Promovare a Democraţiei.
Partener: CENTRUL de DIDACTICI MODERNE din Vilnius, Lituania.
Buget total: 7588 Euro
Durata proiectului: mai, 2018 – aprilie, 2019

Proiectul se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani, care învaţă Educaţia civică şi/sau disciplina opţională „Integrarea europeană pentru tine”. Iniţiativa în cauză sprijină activităţile de prevenire şi eradicare a corupţiei în stat, prin educarea unor cetăţeni conştiincioşi, critici şi responsabili, vizând dezvoltarea şi implementarea educaţiei anticorupţie în învăţământul secundar.

OBIECTIVELE ŞI ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

1.1. Elaborarea modulului Educaţie anticorupţie şi testarea/pilotarea acestuia cu profesorii, în calitate de modul la disciplina „Integrare europeană pentru tine”:

1.2. Învăţarea prin schimb de experienţă – vizita experţilor lituanieni în Moldova;

1.3. Construirea unei noi experienţe – elaborarea modulului;

1.4. Pilotarea experienţei noi – testarea în rândul cadrelor didactice.

  1. Elaborarea materialelor didactice pentru elevi:

2.1. Învăţarea prin schimb de experienţă – vizita profesorilor moldoveni în Lituania. Întâlnirea cu profesorii şi observarea lecţiilor;

2.2. Valorificarea experienţelor achiziţionate – elaborarea materialelor didactice;

2.3. Sedimentarea experienţelor noi – finalizarea proiectelor de lecţii pentru procesul de pilotare.

  1. Dezvoltarea canalelor de difuzare şi a reţelei de sprijin intern:

3.1. Dezvoltarea unei reţele de personal şi instituţionale pentru consultări reciproce şi sprijin, inclusiv la diferite niveluri, cu părţile interesate din ţară;

3.2. Pregătirea şi publicarea a două articole / comunicate de presă / buletine de ştiri;

3.3. Inaugurarea unei rubrici tematice în revista  „Didactica Pro…” şi publicarea a 4 materiale/articole;

3.4. Pregătirea rezumatului executiv al proiectului în limbile engleză şi rusă.

REZULTATELE PLANIFICATE:

  1. Modulul ”Educaţie anticorupţie” elaborat şi pilotat/testat.
  2. Materiale didactice pentru elevi elaborate şi testate.
  3. Dezvoltarea canalelor de difuzare şi a reţelei naţionale de sprijin.

Grupuri-ţintă: profesori şcolari ai cursului „Integrare europeană pentru tine” şi elevii implicaţi.

Beneficiari direcţi: AO CE „Pro Didactica” şi comunitatea educaţională din Moldova.

Beneficiari indirecţi: părţile interesate (alte ONG-uri, instituţii de stat responsabile de prevenirea corupţiei etc.)

Acest modul va completa curriculumul şcolar „Integrare europeană pentru tine”, precum şi curricula de educaţie civică şi dirigenţie. Modulul va sprijini implementarea activităţilor anticorupţie la nivel de stat, ajutând astfel Centrul Naţional Anticorupţie să implementeze planul său de acţiune privind eradicarea fenomenului corupţiei.

Coordonatoare: Viorica GORAŞ-POSTICĂ