CELE MAI IMPORTANTE PROIECTE REALIZATE DE CENTRU:

 • 2010-2012 – Comunităţi şcolare în acţiune: Crearea condiţiilor pentru persistarea în şcoală a elevilor din familiile social-vulnerabile, cu sprijinul financiar al „Fondului de urgenţă”, un program internaţional creat de George Soros în vara anului 2009 pentru atenuarea efectelor negative ale crizei economice mondiale în Europa Centrală, de Est şi Sud-Est şi Asia Centrală
 • 2008-2010 – Sporirea participării şi calităţii în educaţie în ţările SEE (proiect realizat în parteneriat cu CEPS Ljubljana), cu sprijinul financiar al OSI, ESP Budapesta
 • 2008-2010 – CONSEPT /Consolidarea Sistemului de Educaţie Profesională Tehnică în Republica  Moldova,  cu sprijinul financiar al Fundaţiei „Liechtenstein Development Service”
 • 2008-2009 – Educaţie pentru integrare europeană. Program de formare pentru profesori şi elaborare de materiale, cu sprijinul financiar al Fundaţiei SOROS-Moldova
 • 2008-2009 – Probleme de predare a limbilor în şcolile alolingve din R. Moldova, cu sprijinul financiar al Biroului Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al O.S.C.E. (Haga)
 • 2007-2009 – Un viitor pentru copiii noştri, cu sprijinul financiar al Fundaţiei „Liechtenstein Development Service”
 • 2008 – Şcoala de vară „Pacea este în mîinile noastre”, cu sprijinul financiar alUNESCO Moldova
 • 2007-2008 – Pentru o mai bună administrare şi responsabilizare în şcoală (parteneriat cu Centrul Educaţia 2000+, România) cu sprijinul OSI prin intermediul iniţiativei RE:FINE
 • 2006-2007 – Parteneriat pentru o educaţie de calitate. Optimizarea calităţii educaţiei prin promovarea tehnologiilor interactive şi prin instituirea unor parteneriate eficiente,  cu sprijinul financiar al Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare CONTACT/PBF
 • 2006-2007 – Succesul şcolar pentru copiii romi (parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală din Cluj-Napoca, România) cu sprijinul OSI prin intermediul iniţiativei RE:FINE
 • 2006 – Educaţie pentru integrare europeană. Elaborare Curriculum, cu sprijinul financiar al Fundaţiei SOROS-Moldova
 • 2006 – Educaţie pentru echitate gender şi şanse egale, cu sprijinul Fundaţiei SOROS-Moldova
 • 2005-2007 – Educaţie pentru dezvoltarea comunităţii. Curs opţional pentru gimnaziu şi program de training pentru profesori (parteneriat cu Programul Educaţional „Pas cu Pas”), cu sprijinul financiar al Fundaţiei SOROS-Moldova
 • 2005-2006 – Promovarea toleranţei şi înţelegerea diversităţii. Instrumente de lucru pentru profesorii-filologi, cu sprijinul financiar al Consiliului Europei, Confidence-Building Measures
 • 2005-2006 – Un viitor pentru copiii noştri.  Implicarea comunităţii în facilitarea procesului de integrare socială a copiilor din familiile dezintegrate,  cu sprijinul financiar OSI prin intermediul iniţiativei RE:FINE
 • 2004-2005 – Lectură şi scriere pentru dezvoltarea gîndirii critice în învăţămîntul universitar,  cu sprijinul financiar al Fundaţiei SOROS-Moldova, OSY New-York şi Asociaţia Internaţională de Lecutră
 • 2004 – Limba română pentru alolingvi.  Perfecţionarea cadrelor didactice cu sprijinulBiroului Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al O.S.C.E. (Haga)
 • 2003-2004 – Lectură şi scriere pentru dezvoltarea gîndirii critice în învăţămîntul universitar,  cu sprijinul financiar al Fundaţiei SOROS-Moldova, OSY New-York şi Asociaţia Internaţională de Lectură
 • Comunităţi de învăţare, cu sprijinul financiar al Fundaţiei SOROS-Moldova – 2003-2005
 • 2003-2005 – Toleranţă şi integrare socială. Informare şi formare, cu sprijinul financiar al Fundaţiei SOROS-Moldova
 • 2003-2005 – Educaţie pentru alteritate.  Curs opţional de educaţie pentru toleranţă şi alteritate prin intermediul literaturii etniilor conlocuitoare (licee, colegii şi universităţi), cu sprijinul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii
 • 2002 – Educaţie prin Internet – disciplina şcolară Informatica,  cu sprijinul financiar al Fundaţiei SOROS-Moldova
 • 2002-2003 – Învăţarea prin cooperare, cu sprijinul financiar al Fundaţiei SOROS-Moldova
 • 2001-2003 – Limba română pentru alolingvi.  Perfecţionarea cadrelor didactice, cu sprijinul financiar al Biroului Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al O.S.C.E. (Haga)
 • 2001-2002 – Modernizarea Învăţămîntului Preuniversitar, cu sprijinul financiar alFundaţiei SOROS-Moldova
 • 1999-2002 – Internet PRO EDUCATION, cu sprijinul financiar al Fundaţiei SOROS-Moldova (www.proeducation.md)
 • 1999 – Elaborarea Curriculumului naţional pentru liceu – în colaborare cu Ministerul Educaţiei  al Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Fundaţiei SOROS-Moldova
 • 1998-2002 – Lectură şi scriere pentru dezvoltarea gîndirii critice în învăţămîntul preuniversitar, cu sprijinul financiar al Fundaţiei SOROS-Moldova
 • 1998-2000 – Modernizarea Învăţămîntului Umanistic, cu sprijinul financiar alFundaţiei SOROS-Moldova