PROIECTUL INDIVIDUAL ŞI DE GRUP ÎN INSTRUIREA PROFESIONALĂ

CONSEPT

În perioada 28-30 octombrie curent, am invitat profesorii şi maiştrii din învăţământul profesional tehnic la al doilea modul de traininguri dedicate proiectului şi portofoliului, ca instrumente de învăţare şi de evaluare. În virtutea unor circumstanţe de forţă majoră, trainingul s-a desfăşurat online. Participanții, reprezentanți ai centrelor de excelență și școlilor profesionale, au devenit persoane care vor disemina ulterior informația și experiența acumulată în cadrul trainingului.

Activitatea a avut în vizor tipologia proiectelor de învăţare şi de evaluare, problemele aplicării proiectului individual și de grup în instruirea profesională. Sesiunile au fost consacrate diversității proiectelor care pot fi aplicate cu succes în formarea profesională, urmărindu-se o strategie clară de formulare a sarcinilor, ghidare și evaluare a produselor. Abordând lista extrem de mediatizată a competențelor ”pentru secolul al XXI-lea”, am racordat-o la proiectele care pot facilita soluționarea problemelor complexe, pot stimula și dezvolta creativitatea, pot asigura exersarea în domeniul acordării serviciilor şi, nicidecum în ultimul rând, comunicarea la toate nivelurile.

Cursanții au beneficiat de un suport cu material teoretic şi fişe pentru exersare, au lucrat individual, în perechi şi în grupuri, fiind lăsați să descopere valențele formative ale lucrului asupra proiectelor. La nivel atitudinal,  s-a urmărit inocularea ideii că orice proiect trebuie elaborat riguros, de la intenție la idee și la item, cu specificarea produsului și a grilei de evaluare. Orice proiect, individual sau de grup, trebuie să se înscrie într-o consecutivitate de sarcini orientate spre formarea și dezvoltarea competențelor profesionale.