OFERTA DE FORMARE 2024

PROGRAME ACREDITATE

Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță lansarea programelor de formare continuă acreditate de Agenția de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare și aprobate prin ordinul nr. 1095 din 03.08.2021 al Ministerului Educației și Cercetării, emis în temeiul art. 123 (alin. 4) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014. (LINK: Ordinul Ministerului Educației și Cercetării;  Certificat de Evaluare Externă a Calității, ANACEC)

Formările se vor desfășura în format online.

 • Program complex Formarea continuă a cadrelor didactice20 credite;
 • Evaluarea calității în învățământul general, 6 credite;
 • Managementul educațional (învățământ general), 20 credite;
 • Program complex Managementul educațional (învățământ profesional tehnic), 20 credite;
 • Formarea continuă a formatorilor17 credite;
 • Psihopedagogie (Module: Portofoliul şi proiectul în abordarea didacticii moderne, Gândirea critică pentru formarea competențelor, Managementul proiectelor), 26 credite;
 • Formarea continuă a cadrelor didactice (Crearea Resurselor Educaționale Digitale Deschise), 6 credite;
 • Evaluarea calității în învățământul general (în limba română), 6 credite;

Înregistrarea la stagiile finanțate din bugetul de stat se va efectua doar în baza ordinului de delegare, emis de conducătorul instituției de învățământ.

Perioada exactă pentru fiecare program va fi anunțată suplimentar și va fi oferit acces pentru înregistrare.

Costul programului de formare variază în funcție de durata acestuia și numărul de participanți:

– program complex (20 credite): 1200-1400 lei;

– program de durată medie (17 credite): 1000-1200 lei;

– program tematic (6 credite): 400-600 lei.

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la numărul de tel. 022 54 19 94;

coordonatoare de program: Lilia NAHABA.

Vă așteptăm cu drag la formările noastre!

 

PROGRAME TEMATICE DE FORMARE

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA oferă în continuare programe tematice de formare la solicitarea beneficiarilor. Centrul organizează cursuri de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare şi universitare, coordonate și aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova.

Certificatele sunt valabile pentru procesul de atestare periodică a cadrelor didactice.

În anul de studii 2024, Vă oferim următoarele servicii de formare:

CADRE DIDACTICE:

 • Crearea resurselor educaționale digitale deschise (180 ore, 6 credite);
 • Instruirea adulților şi formare formatorilor, mentorat;
 • Educaţie incluzivă;
 • Metodologia evaluării;
 • Manualul școlar;
 • Managementul proiectelor;
 • Designul educațional;
 • Dezvoltarea creativității pedagogice;
 • Didactici particulare în învățământul primar;
 • Didactica matematicii;
 • Didactica istoriei  și a educației civice;
 • Didactica chimiei;
 • Planificare și elaborare disciplinelor opționale;
 • Didactica disciplinei opționale  ”Cultura bunei vecinătăți”;
 • Didactica disciplinei opționale ”O oră pentru lectură”;
 • Didactica disciplinei opționale ”Citind, învăţ să fiu”;
 • Didactica disciplinei opționale ”Educaţie pentru dezvoltarea comunităţii”;
 • Didactica disciplinei opționale”Psihopedagogia relaţiilor interpersonale. Educaţie pentru toleranţă”;
 • Didactica disciplinei opționale ”Educaţie pentru echitate de gen şi şanse egale”;
 • Didactica disciplinei opționale ”Educaţie pentru integrare europeană”;
 • Didactica disciplinei opționale ”Să ne cunoaștem mai bine. Educaţie interculturală pentru înţelegerea alterităţii”;
 • Utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare. Resurse Educaţionale Deschise;
 • Leadership-ul educațional.

Costul fiecărui program de formare va fi stabilit în funcţie de specificul solicitării.

Numărul de credite pentru fiecare program de formare va fi calculat conform Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, primar, secundar, special, complementar, secundar profesional şi mediu de specialitate.

Lilia Nahaba,
Coordonatoare de program
tel. (+373 22) 54 25 56, 54 19 94;
fax (+373 22) 54 41 99.
email:  lnahaba@prodidactica.mdprodidactica@prodidactica.md