CONCURS DE ANGAJARE ÎN FUNCŢIA DE SPECIALIST ÎN COMUNICARE

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

ANUNŢĂ

CONCURS DE ANGAJARE

ÎN FUNCŢIA DE SPECIALIST ÎN COMUNICARE

Proiectul Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi a capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, aşa încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate.

Perioada de angajare: octombrie 2018 – februarie 2021

Responsabilităţi de bază:

 • elaborarea strategiei de comunicare a Centrului, inclusiv in contextul proiectului;
 • asigurarea protocolului comunicării și întâlnirilor, în conformitate cu cerințele de vizibilitate ale Centrului și ale proiectului;
 • elaborarea, coordonarea, aprobarea comunicatelor de presă și a materialelor de vizibilitate necesare pentru buna implementare a proiectului;
 • asigurarea transmiterii comunicatelor către mass-media și partenerilor de proiect;
 • actualizarea bazei de date a mass-media, partenerilor și beneficiarilor de proiect;
 • asigurarea suportului necesar în comunicare și relații cu publicul echipei de proiect;
 • implementarea procedurilor de vizibilitate, conform cerințelor donatorului;
 • crearea comunicatelor de presă și informarea, mobilizarea actorilor interesați de activitățile proiectului;
 • postarea pe pagina web și pe paginile rețelelor de socializare ale Centrului;
 • promovarea la nivel local și național a activităților proiectului cu sprijinul asistentului de proiect în conformitate de regulile de vizibilitate ale donatorului;
 • participarea activă la evenimentele de lansare / organizare / desfășurare a activităților și elaborarea unor articole / reportaje despre acestea pentru (new) media;
 • preluarea, înregistrarea, distribuirea mesajelor;
 • executarea altor sarcini şi responsabilităţi necesare realizării scopului proiectului.

Calificări:

 • experienţă în lucrul cu mass-media naţională şi locală (scrisă, TV, radio, on-line);
 • cunoașterea avansată a limbii române și engleze la nivel de comunicare orală și scrisă (cunoașterea limbii ruse constituie un avantaj);
 • rezistență la stres și respectarea termenelor de executare;
 • capacitate de planificare, organizare şi relaţionare interpersonală;
 • experienţă de comunicare şi prezentare;
 • abilităţi de a elabora articole / reportaje.

Alte cerinţe:

Aptitudini și atitudini:

 • gândire critică și creativă;
 • corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii;
 • competențe relevante domeniului comunicării și relații cu publicul;
 • deschidere către colaborare.

PENTRU A APLICA: Potenţialii candidaţi vor expedia o scrisoare de motivare prin e-mail (cu specificarea Concurs Specialist în comunicare), explicând interesul manifestat faţă de poziţia dată; o copie a CV-ului, numele şi informaţia de contact a două persoane de referinţă, inclusiv a angajatorilor precedenţi.

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
lnahaba@prodidactica.mdprodidactica@prodidactica.md  

Data limită – 16 septembrie 2018
La interviu vor fi invitaţi doar candidaţii preselectaţi.

ANUNŢ PENTRU PROFESORII DE ISTORIE, EDUCAŢIE CIVICĂ ŞI DIRIGINŢI

Lectii europene-2

Recent, Centrul Educaţional a găzduit vizita expertului lituanian Daiva PENKAUSKIENE, directorul Centrului de Didactici Moderne din Vilnius, cu ocazia lansării unui nou proiect moldo-lituanian, finanţat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Lituania din fondurile Programului de Cooperare pentru Dezvoltare şi Promovare a Democraţiei. Durata proiectului va fi de un an, până în aprilie, 2019, adresându-se elevilor cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani, care învaţă Educaţia civică şi/sau disciplina opţională „Integrarea europeană pentru tine”. Iniţiativa în cauză sprijină activităţile de prevenire şi eradicare a corupţiei în stat, prin educarea unor cetăţeni conştiincioşi, critici şi responsabili, vizând dezvoltarea şi implementarea educaţiei anticorupţie în învăţământul secundar.

Citește mai mult

ÎN ATENŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR CLASELOR PRIMARE

Anunțăm învățătorii claselor primare, care intenționează să predea în anul curent de învățământ disciplina opțională ”Cultura bunei vecinătăți” să se înscrie la un seminar interactiv de inițiere și promovare a conceptului dat, pe următoarea adresă: vpostica@prodidactica.md.

Mesajul va fi intitulat Seminar CBV-2018, iar în conținut se va specifica numele de familie, prenumele, instituția în care lucrează persoana, clasa pe care o are și numărul de copii. Activitatea va avea loc sâmbătă, 15 septembrie, de la 9.00. la 15.00, la sediul Centrului, pe adresa str. Armeneasca 13 din Chișinău. Data limită de înregistrare: 12 septembrie, ora 17.00.

Citește mai mult