PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE PENTRU PILOTAREA CURRICULUMULUI REVIZUIT LA DISCIPLINA OPŢIONALĂ ”EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE”

UNFP

În perioada 22-25 august 2018, la Complexul hotelier Vatra, Vadul lui Vodă, s-a desfăşurat Programul de formare profesională a cadrelor didactice pentru pilotarea Curriculumului revizuit la disciplina opţională ”Educaţie pentru Sănătate”, în cadrul proiectului ”Promovarea Educaţiei pentru Sănătatea tinerilor”, implementat de UNFPA, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Centrul Educaţional Pro Didactica, cu susţinerea Ambasadei Olandei.

Citește mai mult

CULTURA BUNEI VECINĂTĂȚI – DISCIPLINĂ OPȚIONALĂ ÎN CLASELE PRIMARE: REZULTATE ȘI PERSPECTIVE

CBV

La 16 iulie curent, în incinta Centrului Educațional PRO DIDACTICA, s-a desfășurat masa rotundă a experților implicați în evaluarea Programului experimental ”Cultura bunei vecinătăți”, realizat cu sprijinul GPPAC (Parteneriat Global pentru prevenirea conflictelor armate, regiunea Europei de Est). Disciplina opțională de educație interculturală este unica inițiativă comună implementată cu succes în școlile de pe ambele maluri ale Nistrului, în perioada 2013-2018, cu suportul financiar a mai multor parteneri de dezvoltare și a avut ca obiectiv major educarea la elevi, învățători și părinți a competenței interculturale, manifestată prin sporirea interesului de cunoaștere și comunicare, conlucrare cu vecinul care poate să vorbească altă limbă, să reprezinte altă etnie sau să împărtășească alte valori culturale și/sau religioase. Atu-ul disciplinei date constă în elaborarea și aprobarea de către MECC a Curriculumului, însoțit de Caiete de educație interculturală pentru toate cele patru clase primare și sunt disponibile pentru utilizare în masă, pe site-ul www.prodidactica.md.

Citește mai mult