RELANSAREA ŞEDINŢELOR CLUBULUI DE DEZBATERI EDUCAŢIONALE PAIDEIA

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă relansarea şedinţelor Clubului de Dezbateri Educaţionale PAIDEIA, începând cu data de 21 februarie 2020. Urmează a fi puse în discuţie subiecte de maximă actualitate şi necesitate profesională pentru cadrele didactice şi manageriale.

Tematica şedinţelor va fi următoarea:

Tematica

Data

Ora

Moderatori

Dezvoltarea inteligenţei emoţionale ca premisă a adaptării sociale 21 februarie 15:00-18:00 Svetlana Şişcanu,
Svetlana Gorea
Optimizarea personală în confruntarea arderii emoţionale (burn-out-ului)  6 martie 15:00-18:00 Mariana Iorgu
6 De ce? şi 6 Cum? pentru Evocare şi Extindere „transdisciplinare”  20 martie 15:00-18:00 Viorica Oleinic,
Tatiana Bologan
Cum analizăm probele de evaluare la lecţie? 3 aprilie 15:00-18:00 Tatiana Cartaleanu
Elemente de consiliere spirituală în activitatea cadrului didactic 10 aprilie 15:00-18:00 Viorica Goraş-Postică
Abordarea gândirii pozitive a cadrului didactic în contextul interacţiunii 8 mai 15:00-18:00 Elena Davidescu
Terminologia lingvistică, parte a culturii generale 15 mai 15:00-18:00 Olga Cosovan

 

Cadrele didactice, care vor frecventa şedinţele, vor beneficia de certificate de participare.

Taxa de participare: 80 lei.

Pentru înscriere, vă rugăm să completați următorul FORMULAR sau să ne contactaţi la numerele de telefon:
022-54-29-77; 022-54-25-56; 022-54-19-94.

Lilia Nahaba,
Coordonatoare de program

CONCURS DE SELECTARE A UNUI EXPERT/GRUP DE EXPERȚI/COMPANII PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII DE FORMARE PRIVIND DEZVOLTAREA PLANULUI DE AFACERI

logo-Devram

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

ANUNŢĂ

CONCURS DE SELECTARE A UNUI EXPERT/GRUP DE EXPERȚI/COMPANII

PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII DE FORMARE PRIVIND DEZVOLTAREA PLANULUI DE AFACERI

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)
Partea I:  Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanţator: Uniunea Europeană
Implementator: Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare,

în consorţium cu C.E. PRO DIDACTICA şi Donau Soja Association

Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 – februarie 2021
Perioada de prestare a serviciilor: 15 februarie 2020  –  15 mai 2020
Termeni de referinţă: Descrierea sarcinilor şi a cerinţelor faţă de expert/grup de experți/companii (vezi Termeni de Referinţă)
Tip achiziţie: Selectarea unui expert/grup de experți/companii pentru a furniza servicii de formare privind dezvoltarea planului de afaceri

Citește mai mult