CONCURS DE CONTRACTARE A SERVICIILOR DE COMUNICARE

logo-Devram

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)
Partea I:  Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanţator: Uniunea Europeană
Implementator:

 

Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare,

în consorţium  cu C.E. PRO DIDACTICA şi Asociația Internațională Donau Soja (Austria)

Contractor: C.E. PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 – februarie 2021
Perioada de prestare a serviciilor: Noiembrie 2019 – ianuarie 2020
Termeni de referinţă Contractarea unui consultant/grup de consultanți/ unei companii  care prestează servicii de comunicare (A se vedea Termeni de referință)
Tip achiziţie: Prestări servicii

Citește mai mult

CONCURS DE CONTRACTARE A SERVICIILOR DE CONSULTANŢĂ PE MARGINEA REVIZUIRII METODOLOGIEI DE ELABORARE A STANDARDELOR OCUPAŢIONALE

logo-Devram

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM
Partea I:  Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanţator: Uniunea Europeană
Implementator:

 

Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare,

în consorţium  cu C.E. PRO DIDACTICA şi Donau Soja Association

Contractor: C.E. PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 – februarie 2021
Perioada de prestare a serviciilor:  Octombrie 2019 – februarie 2020
Termeni de referinţă Servicii de consultanţă pe marginea revizuirii metodologiei de elaborare a Standardelor Ocupaţionale

(vezi ANEXA –  Termeni de Referinţă)

Tip achiziţie: Prestări servicii consultanţă

 

Citește mai mult