INTEGRARE EUROPEANĂ PENTRU TINE

Pro Didactica 025La 25 septembrie 2009, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc Conferinţa „Educaţie pentru Integrare Europeană” cu participarea metodiştilor de la Direcţiile de Învăţămînt Tineret şi Sport şi a profesorilor de liceu. În cadrul activităţii s-a produs lansarea unui set didactic pentru profesorii şi elevii de liceu „Integrare Europeană pentru tine”, constituit din Practicum pentru elevi şi Ghid metodologic pentru profesori, ce asigură introducerea în sistemul educaţional a unui nou curs opţional la aria curriculară „Ştiinţe Socioumane”.

Citește mai mult

LANSAREA STUDIULUI PROBLEME DE PREDARE A LIMBILOR ÎN ŞCOLILE ALOLINGVE DIN REPUBLICA MOLDOVA

Pe 26 mai 2009 fost lansat studiul Probleme de predare a limbilor în şcolile alolingve din Republica Moldova: o analiză de necesităţi. Această cercetare, posibilă graţie sprijinului financiar acordat de către Înaltul Comisar pentru minorotăţi naţionale al O.S.C.E. (Haga), a avut drept scop evaluarea situaţiei curente şi a necesităţilor existente, privind procesul de predare-învăţare-evaluare a limbilor în şcolile alolingve, în vederea optimizării condiţiilor pentru o mai bună integrare socială a elevilor din aceste instituţii.

Citește mai mult