EDUCAŢIE PENTRU PACE ŞI EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ PENTRU ÎNVĂŢĂTORII, PROFESORII ŞI MANAGERII DIN RAIONUL ANENII NOI

Gppac

În 27-28 octombrie, peste 50 de cadre didactice şi manageriale din raionul Anenii Noi au fost implicate într-un Program complex de formare la tematica indicată mai sus, în cadrul proiectului Extinderea educaţiei pentru pace prin disciplina „Cultura bunei vecinătăţi” în şcolile din Republica Moldova – 2020, http://prodidactica.md/portfolio/extinderea-educatiei-pentru-pace-prin-disciplina-cultura-bunei-vecinatati-in-scolile-din-republica-moldova-2020/, implementat de către CE PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Direcţia Educaţie Anenii Noi. Iniţiativa este derulată în cadrul reţelei GPPAC, cu sediul la Haga (https://www.gppac.net/), având sprijin financiar din partea organizaţiei Non Violence International din SUA.

Seminarele în cauză au fost o continuare/follow-up a celor din luna august, având ca obiective majore dezvoltarea competenţei interculturale şi lărgirea orizontului de educaţie interculturală. Formatoarele-experte din proiect Daniela STATE şi Alla NIKITCENKO au facilitat de manieră interactivă demersurile andragogice la distanţă, cu învăţătorii care predau disciplina opţională ”Cultura bunei vecinătăţi” în clasele 1-4, în baza curricula şi a Caietelor elevului cu generice sugestive la fiecare clasă: Eu, familia mea şi vecinii; Baştina mea; Învăţăm, muncim şi ne odihnim împreună; Ţara mea – mândria mea. A fost important să auzim opinii specifice pe marginea procesului educaţional din primele 2 luni, succesele demonstrate de copii la nivel de relaţii, proces de lucru şi rezultate, dar şi unele probleme inerente apărute şi la care s-au primit sugestii relevante de soluţionare.

Cadrele didactice şi manageriale de la etapa gimnazială au parcurs în mod participativ mai multe aspecte conceptual-practice din domeniul pedagogiei diversităţii, în special cele legate de cultivarea unor atitudini pozitive, adecvate mediilor multiculturale: toleranţă, respect, înţelegere, implicare responsabilă, empatie etc.  Prof. Viorica  GORAŞ-POSTICĂ a provocat participanţii la un schimb de experienţă în domeniu, evidenţiind bunele practici din şcoli, dar şi reglementările politice şi teoretic-metodologice actuale, la nivel naţional şi internaţional.

În final, s-a reiterat că educaţia în spiritul păcii şi al diversităţii culturale nu se reduce la evenimente festive sau la ore demonstrative (cu ocazia Zilei Internaţionale a Păcii din 21 septembrie sau a Zilei Mondiale a Toleranţei din 16 noiembrie), elementele acestora urmează a fi introduse/valorificate în viaţa şcolară cotidiană, la predarea-învăţarea diferitor discipline obligatorii şi opţionale, devenind o componentă indispensabilă a valorilor promovate de cultura organizaţională a instituţiei.