MANAGEMENTUL CALITĂȚII VERSUS CALITATEA MANAGEMENTULUI

CONSEPT

Prezentăm o nouă apariție editorială, elaborată în cadrul proiectului CONSEPT, care vine să  completeze colecția de materiale suport destinate managerilor instituțiilor de învățământ profesional tehnic. Ghidul abordează aspecte actuale și relevante managementului asigurării calității și reprezintă un suport metodologic pentru managerii proactivi, care tind spre realizarea obiectivelor profesionale și organizaționale în condiții de eficiență și calitate. Acesta conține repere de esență, soluții pentru probleme de management frecvent întâlnite, aspecte metodologice și exemple de practici manageriale de succes, care, abordate multiaspectual și reflexiv, pot răspunde nevoilor de dezvoltare profesională ale conducătorilor de instituții și pot diminua incertitudinile la capitolul managementul calității.

Care este rolul managerului în procesul de asigurare a calității? Cum sunt exercitate funcțiile manageriale pentru asigurarea continuă a calității? Care sunt factorii și pârghiile pentru o integrare facilă a unor mecanisme de  dezvoltare și promovare a culturi a calității? – sunt doar câteva întrebări la care managerii pot obține răspuns și/sau care vor invita cititorul la reflecție și acțiune.

Având în vedere faptul că subiectele reflectate sunt de interes major pentru comunitatea educațională, ne exprimăm speranța că acest ghid va constitui un suport relevant și util atât pentru manageri, cât și pentru ceilalți actori din sistem interesați de dezvoltarea și promovarea culturii calității.

Rima Bezede,
Președinte asociație

Managementul calității versus calitatea managementului

Coperta-page-001

LITERATURĂ DIDACTICĂ ÎN VÂNZARE

STIMAŢI MANAGERI, CADRE DIDACTICE, STUDENŢI, PĂRINŢI, ELEVI ŞI TOŢI CEI INTERESAŢI DE DOMENIUL EDUCAŢIONAL!

În noul an şcolar Centrul Educaţional PRO DIDACTICA propune următoarele titluri:

Formare de competenţe prin strategii didactice interactive (80 lei);
Competenţa acţional-strategică (60 lei);
Citind, învăţ să fiu (60 lei);
O oră pentru lectură (21 lei);
O competenţă-cheie: a învăţa să înveţi (40 lei);
Leadership educaţional – o provocare pentru dezvoltarea cadrelor didactice (45 lei).

Citește mai mult