Proiectul ”Inițiativa de sprijinire a refugiaților”: o nouă generație de formatori pentru educația adulților

Capacitarea personalului Spațiilor Sigure pentru realizarea de activități educaționale și de recreere cu beneficiarii – refugiați ucraineni și membri ai comunităților locale – este una dintre direcțiile de acțiune ale proiectului ”Inițiativa de sprijinire a refugiaților”.

În acest context, în perioada 28 februarie-27 martie curent, Centrul Educațional PRO DIDACTICA a desfășurat offline programul ”Formarea continuă a formatorilor”. Având drept obiectiv pregătirea de formatori pentru educația adulților, cele câteva sesiuni de instruire, facilitate de Elena Creangă, Natalia Grîu și Ina Moraru, au abordat două componente importante pentru o mai eficientă derulare a activităților în sală: ”Trainingul − formă de bază în instruirea adulților” și ”Modelul ADDIE − cadru în proiectarea și dezvoltarea programelor de formare”. Demersurile formatoarelor au fost direcționate spre dobândirea, consolidarea sau aprofundarea cunoștințelor necesare înțelegerii, organizării și facilitării procesului de învățare individuală și în grup la această vârstă. De asemenea, ele au țintit dezvoltarea competențelor de creare a unui mediu de învățare sigur și prietenos, de sprijinire a formabililor în identificarea nevoilor de învățare și în depășirea barierelor; de înțelegere a dinamicii grupului pentru alegerea modalităților și mijloacelor optime de realizare a activităților, de motivare pentru învățare, de integrare cu succes a instrumentelor și tehnologiilor disponibile, de evaluare a impactului învățării etc.

Ce înseamnă să fii formator și ce este un training; concepții despre training; structura, designul unui training; fazele proiectării trainingului; acțiunile trainerului la diferite etape de formare (pre-training, training și post-training), modalități de desfășurare a unui training și cerințele față de acesta, situații dificile în cadrul trainingului și soluții de rezolvare etc. sunt doar câteva dintre aspectele puse în discuție. De o atenție aparte s-au bucurat subiectele legate de educația sexuală comprehensivă a adolescenților, cu accent pe implementarea acesteia în școală.

Scenariul instruirii a mizat pe livrare de modele, pe responsabilitatea participanților față de propria formare, pe acumulare și schimb de experiență. A mizat pe contribuția fiecăruia la realizarea sarcinilor de grup, pe disponibilitatea de a învăța împreună și de la ceilalți. A mizat pe interactivitate, pe implicare și colaborare. El și-a propus pentru exersare numeroase tehnici și metode de dezvoltare a gândirii critice, în vederea unei mai bune utilizări a acestora cu beneficiarii finali: Cât de bine știi cine ești? Grila inteligentă, SINELG, Pixuri în pahar, Inventarul de valori personale, Gândește – Perechi – Prezintă, MOZAIC etc.
Pentru activitatea de follow-up, cei 15 cursanți, cadre didactice și psihologi, au avut ca temă de casă planificarea unei secvențe de training de o zi cu adulții. Lucrările au fost prezentate în plen și analizate detaliat. Feedbackul oferit de colegi și formatoare a cuprins recomandări concrete de îmbunătățire a calității demersului de formare.

Proiectul ”Inițiativa de sprijinire a refugiaților”, ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova este implementat de Centrul educațional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA).

Înregistrare la Programul complex ”Formarea continuă a formatorilor”

Stimați colegi,

🧑‍🎓CE PRODIDACTICA anunță înscrierea la programul complex de formare FORMAREA CONTINUĂ A FORMATORILOR (17 credite / 510 ore), acreditat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, care va începe pe 10 aprilie curent.

💻Activitățile se vor desfășura în format online,⏰în perioada 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 aprilie 2024, (activități sincron, în intervalul 14:30-17:00), 24 mai 2024 – follow-up online.

Formatoare: Elena Creangă, Ina Moraru

Costul programului de formare constituie 1200 lei.

👉Pentru înregistrare, vă rugăm să accesați și să completați formularul: https://forms.gle/M19qj74Ss3ED4wsH9

* Termenul limită de înregistrare: 6 aprilie curent.

Pentru întrebări, ne puteți contacta la nr. de telefon (373 22) 54 25 56, 54 19 94; 079397919; coordonatoare de program: Lilia Nahaba.

În atenția managerilor din învățământul general

Stimați colegi,

🧑‍🎓 Centrul Educațional PRO DIDACTICA continuă înscrierea la programul de formare continuă MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL, acreditat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare.

💻 Activitățile se vor desfășura în format online, în perioada ⏰ 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 februarie, 4, 5, 19 martie 2024 n în intervalul 14:30-17:00.

🎯 Participanți: manageri din învățământul general.

👉 Pentru înregistrare, vă rugăm să accesați formularul: https://forms.gle/d94vZtNCr1nHJXbE6

Costul programului de formare: 1400 lei.

Pentru mai multe detalii, vizitați pagina: http://prodidactica.md/servicii/ sau contactați-ne la numărul de telefon: 022 54 19 94.

Persoană de contact: Lilia NAHABA, coordonator program.

Clubul „PAIDEIA” 2024 a debutat cu o dezbatere asupra manualului școlar

Rămânând fideli tradiției CE PRO DIDACTICA de a dezbate cu practicienii subiecte actuale din teoria și practica educațională, la prima ședință din acest an, din 2 februarie, am propus subiectul: „Manualul actual de Limba și literatura română, clasa a V-a: provocări în utilizare și schimb de bune practici”. Cei peste 40 de participanți s-au implicat în evaluarea preliminară a diverselor aspecte ce țin de Manualul recomandat de Ministerul Educației și al Cercetării din R. Moldova și publicat la prestigioasa editură „Știința”, expunând opinii valoroase din perspectiva profesorilor, elevilor și părinților. Facilitatoarea V. GORAȘ-POSTICĂ, coordonatoarea echipei de autori, secundată de colega N. IACOB, iar din culise de V. BOLOCAN, au provocat pe bune colegii să împărtășească problemele și experiențele de implementare, chiar dacă Manualul, în unele instituții, este utilizat a cincea lună, iar în altele – de o singură lună. Acest ultim semnal ni s-a părut de-a dreptul alarmant și l-am luat ca breșă serioasă a sistemului managerial central.

Astfel, interesul pentru subiect a fost maxim pentru 99 la sută dintre participanți, iar trăsăturile-cheie, vizualizate prin „nourașul” de la Mentimeter, țin de originalitatea textelor și al design-ului luminos și atractiv al manualului, de abordarea inedită a unor valori estetice și general-umane cheie, de diversitatea sarcinilor ș.a.m..d. Detalii se pot vedea în imaginea anexată.

PPT-ul prezentat de facilitatoare (LINK) a inclus aspecte teoretice și practice relative la importanța manualului școlar, în general și a celui pus în discuție, în special, dar și la perspectivele de digitalizare a acestuia în epoca informației cu care suntem contemporani.

S-a propus și un chestionar care ne-a oferit informații semnificative vizavi de punctele forte ale manualului (mesajul educativ-estetic clar și cuprinzător, originalitatea „lecturii imaginilor” de pe paginile introductive de la Unitatea de învățare, proiectarea funcțională a temelor în cheia ERRE, valoarea și mesajul textelor în care se regăsesc copiii și profesorii, consistența atelierelor de scriere, lectură și comunicare, importanța recapitulărilor, exersărilor variate de la rubrica „Pentru portofoliul tău” etc.). De asemenea, s-au semnalat unele dificultăți în înțelegerea de către profesori, în primul rând, a anumitor texte recomandate, de insuficiența unor exerciții pentru elevii mai dotați, interesați de lectură și pasionați de disciplina noastră, dar și de faptul că mulți părinți, educați în alte contexte, se simt depășiți de complexitatea conținutului propus și nu își pot ajuta copiii ș.a.

Noutățile bune au ținut de faptul că în anul următor Caietul elevului, aflat în curs de elaborare, va încerca să răspundă așteptărilor enumerate de profesori, de aceea si s-au colectat sugestiile lor în acest sens. De asemenea, am apreciat optimismul cadrelor didactice care înțeleg foarte bine că manualul este unul dintre multiplele mijloace de învățământ, utilizate la clasă și că astăzi nu se mai pot plânge de lipsă de literatură sau informație într-un domeniu sau altul. Bunele practici împărtășite i-au încurajat la creativitate în abordare pe colegii din diverse generații, iar răspunsurile la întrebări au clarificat puținele aspecte problematice semnalate. În final, exprimăm mulțumiri participanților, echipei de profesioniști de la Editura „Știința”, ghidați de directorul Gh. PRINI și de redactorul-șef M. CIOBANU, colegelor-autoare, care au conlucrat eficient cu responsabila de ediție L. DOHOTARU și cu pictorul R. ȘVEȚ, corectorilor, numeroșilor recenzenți și evaluatori, dar și autoarelor cu vastă experiență la temă (T. CARTALEANU, O. COSOVAN), care au deschis mai multe paranteze din bucătăria bufetului suedez a manualului școlar.

Înregistrare la Programul complex „Formarea continuă a formatorilor”

Stimați colegi,

🧑‍🎓 CE PRODIDACTICA anunță înscrierea la programul complex de formare FORMAREA CONTINUĂ A FORMATORILOR (17 credite / 510 ore), acreditat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, care va începe pe 12 februarie curent.

💻 Activitățile se vor desfășura în format online, ⏰ în perioada 12, 13, 14, 15, 16, 19, 23 februarie (activități sincron, în intervalul 15:00-17:30), 12 martie – follow-up online.

Formatori: Valeriu Gorincioi, Angela Tomiță, Viorica Goraș-Postică.

Costul programului de formare constituie 1200 lei.

👉 Pentru înregistrare, vă rugăm să accesați și să completați formularul: https://forms.gle/42sYzr6ex4HFS1L48

* Termenul limită de înregistrare: 8 februarie curent.

Pentru întrebări, ne puteți contacta la nr. de telefon (373 22) 54 25 56, 54 19 94; coordonator de program: Lilia Nahaba

Concurs de contractare a serviciilor de producere video în domeniul educațional în cadrul proiectului „Inițiativa de sprijinire a refugiaților”

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

anunță

CONCURS DE CONTRACTARE A SERVICIILOR DE PRODUCERE VIDEO ÎN
DOMENIUL EDUCAȚIONAL ÎN CADRUL PROIECTULUI
„INIȚIATIVA DE SPRIJINIRE A REFUGIAȚILOR”

Finanțator:  Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA)
Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Parteneri de realizare: 7 Spații Sigure (Spaţiul Sigur Școala Profesională din Nisporeni; Spaţiul Sigur Școala Profesională din Criuleni; Spaţiul Sigur Universitatea Tehnică a Moldovei (str. Studenţilor, nr. 7/1, căminul nr. 2; str. Florilor, nr. 4 B, căminul nr. 9); Spaţiul Sigur în incinta Centrului Orășenesc al Tinerilor Naturaliști din mun. Chișinău; Spaţiul Sigur Chișinău (str. Gheorghe Cașu, nr. 28/2); Spaţiul Sigur Cahul (str. Păcii, nr. 6)), Spaţiul Sigur Chișinău (str. Testemițeanu, nr. 6), Spațiul Sigur Costești.

Limba: română, scurte intervenții în limba rusă, cu subtitluri în limbile română și engleză
Locul activităților: Spații Sigure; se vor oferi poze de la activitățile cu beneficiarii proiectului, ai Spațiilor Sigure

Perioada de realizare a sarcinii: martie 2024.
Proiectul „INIȚIATIVA DE SPRIJINIRE A REFUGIAȚILOR”, ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova, are drept obiective: consolidarea capacităților instituțiilor de învățământ profesional tehnic și superior, dar și ale altor organizații, de a sprijini integrarea refugiaților ucraineni (adolescenți, tineri, adulți), prin dezvoltarea deprinderilor de viață și acces la educație pentru sănătate, prevenirea violenței în bază de gen, edificarea rezilienței emoționale, referirea la servicii de sănătate reproductivă, promovarea bunăstării psihosociale și a incluziunii lor sociale; amenajarea și asigurarea bunei funcționări a Spațiilor Sigure.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță concurs de selectare a unei companii de producție video.
În vederea formulării ofertei tehnice și financiare, a se studia Termenii de referință.
A se expedia dosarele la adresele de e-mail: lnahaba@prodidactica.md, mvatamanu@prodidactica.md și prodidactica@prodidactica.md cu specificarea „Concurs produse video REF”. Telefoane de contact: 079307919, 069974003
Termen-limită de depunere a dosarului: 12 februarie 2024.

Clubul de dezbateri educaționale PAIDEIA. Relansarea ședințelor

Stimați colegi,

📣 Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță relansarea Clubului PAIDEIA.

🎓 Clubul de dezbateri educaționale PAIDEIA își propune și în continuare să susțină dezvoltarea profesională și personală a cadrelor didactice și manageriale din învățământul preuniversitar și cel universitar, să ofere un context favorabil unui transfer direct de informații și experiență, precum și unui schimb valoros de bune practici.

✅Pentru perioada februarie-mai 2024, Clubul vine cu o nouă ofertă de subiecte de actualitate pentru cei interesați de îmbunătățirea demersurilor la clasă și a celor din instituție.

💻 Ședințele Clubului vor avea loc ONLINE, în zilele de vineri, în intervalul 15.00-17.00.

Costul unei ședințe este de 80 de lei.

👉 Înregistrarea doritorilor va începe cu o săptămână înainte de fiecare activitate, prin completarea formularului disponibil pe site-ul http://prodidactica.md/clubul-paideia/ sau pe pagina de Facebook a Centrului Educațional PRO DIDACTICA.

🎓 Participanții vor beneficia de certificate.

Vă așteptăm cu drag la ședințele Clubului PAIDEIA!

Programul național ”INVESTIM ÎN PROFESORI”

Începând cu 18 noiembrie curent, circa 180 de cadre didactice din 7 instituții de învățământ general din Republica Moldova (LT „Mihail Kogălniceanu”, LT „Lucian Blaga”, LT „Vasile Alecsandri” și „Tudor Vladimirescu” din mun. Chișinău; LT „Gheorghe Palade” Puhoi, LT Țipala, Gimnaziul Văratic, Gimnaziul Gangura din r. Ialoveni) participă la programul național ”Investim în profesori”, derulat de C.E. PRO DIDACTICA în consorțiu cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul și Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică. Susținut financiar de Ministerul

Educației și Cercetării al Republicii Moldova, programul își propune să ofere baza teoretică și practică necesară formării și exersării competențelor specifice domeniului psihopedagogic.

Ghidați de peste 20 de formatori PRO DIDACTICA, pe parcursul celor 300 de ore de training, de activități de studiu individual și de mentorat, de sesiuni de follow-up, desfășurate cu prezență fizică (în cadrul instituțiilor de învățământ) și în format online, cursanții vor parcurge conținuturi utile pentru perfecționarea prestației la clasă, structurate în 6 module: ”Cadrul normativ al activității cadrului didactic”; ”Inteligența emoțională”; ”Relația cadrului didactic cu elevii”; ”Cadrul didactic și părinții elevilor: comunicare, implicare, parteneriate”; ”Relevanța învățării”; ”Educația incluzivă”.

PRO DIDACTICA 25

Dragi colege și colegi,

în 2023, celebrăm 25 de ani de activitate prodigioasă, de inițiative organizaționale inedite și de parteneriate inspiraționale și durabile. Oamenii PRO DIDACTICII au reușit să creeze valori autentice, aducând în sistem noutăți educaționale și practici de succes,  care s-au pliat pe necesitățile profesorului și ale școlii, transformând temerile în oportunități. Miile de profesori și manageri formați, sutele de materiale și instrumente didactice elaborate au contribuit în mod direct  la îmbunătățirea prestației pedagogice și, implicit, la sporirea calității educației.

În acest sfert de secol, inovațiile promovate de PRO DIDACTICA, cu suportul partenerilor de dezvoltare, s-au instituționalizat și au catalizat procese importante de schimbare în sistem, atât la nivel de conținut, cât și metodologic, iar rețelele de instituții și profesioniști în domeniu, edificate în cadrul numeroaselor proiecte, au devenit platforme recunoscute de diseminare a experiențelor profesionale și organizaționale.

Și dacă ar fi să prezentăm PRO DIDATICA în cifre, tabloul  care se conturează este unul sugestiv, titlul de centru multifuncțional de excelență și inovație fiind cucerit prin angajament asumat și dedicație:

  • peste 140 de proiecte educaționale implementate;
  • peste 400 de parteneriate locale, naționale și internaționale orientate spre reformarea/îmbunătățirea învățământului general și profesional tehnic consolidate;
  • peste 400 de programe de formare complexe și tematice/de scurtă durată, inclusiv acreditate de ANACEC, desfășurate;
  • circa 45000 de profesori și manageri din învățământul general și profesional tehnic certificați;
  • circa 300 de formatori abilitați;
  • peste 350  de ședințe ale Clubului Paideia și ale Clubului Formatorilor, pe subiecte de maximă actualitate și necesitate profesională, organizate;
  • peste 180 de ghiduri și suporturi didactice adaptate nevoilor curente de formare elaborate;
  • 140 de numere ale revistei de teorie și practică educațională Didactica Pro… editate;
  • multiple inițiative extrapolate la contextele educaționale de la noi;
  • sute de comunități de învățare, dinamice și flexibile, create și orientate spre abordarea holistică a școlii.

În acest context, astăzi, 6 noiembrie, lansăm campania online PRO DIDACTICA 25, pe parcursul căreia vom trece în revistă principalele domenii de expertiză ale Centrului, care au  marcat sistemul educațional și care rămân a fi valoroase pentru viitor, având în vedere exigențele educaționale actuale.
La mulți ani, PRO DIDACTICA!

Dr. Rima BEZEDE, directoare executivă C. E. PRO DIDACTICA