Programul național ”INVESTIM ÎN PROFESORI”

Începând cu 18 noiembrie curent, circa 180 de cadre didactice din 7 instituții de învățământ general din Republica Moldova (LT „Mihail Kogălniceanu”, LT „Lucian Blaga”, LT „Vasile Alecsandri” și „Tudor Vladimirescu” din mun. Chișinău; LT „Gheorghe Palade” Puhoi, LT Țipala, Gimnaziul Văratic, Gimnaziul Gangura din r. Ialoveni) participă la programul național ”Investim în profesori”, derulat de C.E. PRO DIDACTICA în consorțiu cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul și Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică. Susținut financiar de Ministerul

Educației și Cercetării al Republicii Moldova, programul își propune să ofere baza teoretică și practică necesară formării și exersării competențelor specifice domeniului psihopedagogic.

Ghidați de peste 20 de formatori PRO DIDACTICA, pe parcursul celor 300 de ore de training, de activități de studiu individual și de mentorat, de sesiuni de follow-up, desfășurate cu prezență fizică (în cadrul instituțiilor de învățământ) și în format online, cursanții vor parcurge conținuturi utile pentru perfecționarea prestației la clasă, structurate în 6 module: ”Cadrul normativ al activității cadrului didactic”; ”Inteligența emoțională”; ”Relația cadrului didactic cu elevii”; ”Cadrul didactic și părinții elevilor: comunicare, implicare, parteneriate”; ”Relevanța învățării”; ”Educația incluzivă”.

PRO DIDACTICA 25

Dragi colege și colegi,

în 2023, celebrăm 25 de ani de activitate prodigioasă, de inițiative organizaționale inedite și de parteneriate inspiraționale și durabile. Oamenii PRO DIDACTICII au reușit să creeze valori autentice, aducând în sistem noutăți educaționale și practici de succes,  care s-au pliat pe necesitățile profesorului și ale școlii, transformând temerile în oportunități. Miile de profesori și manageri formați, sutele de materiale și instrumente didactice elaborate au contribuit în mod direct  la îmbunătățirea prestației pedagogice și, implicit, la sporirea calității educației.

În acest sfert de secol, inovațiile promovate de PRO DIDACTICA, cu suportul partenerilor de dezvoltare, s-au instituționalizat și au catalizat procese importante de schimbare în sistem, atât la nivel de conținut, cât și metodologic, iar rețelele de instituții și profesioniști în domeniu, edificate în cadrul numeroaselor proiecte, au devenit platforme recunoscute de diseminare a experiențelor profesionale și organizaționale.

Și dacă ar fi să prezentăm PRO DIDATICA în cifre, tabloul  care se conturează este unul sugestiv, titlul de centru multifuncțional de excelență și inovație fiind cucerit prin angajament asumat și dedicație:

 • peste 140 de proiecte educaționale implementate;
 • peste 400 de parteneriate locale, naționale și internaționale orientate spre reformarea/îmbunătățirea învățământului general și profesional tehnic consolidate;
 • peste 400 de programe de formare complexe și tematice/de scurtă durată, inclusiv acreditate de ANACEC, desfășurate;
 • circa 45000 de profesori și manageri din învățământul general și profesional tehnic certificați;
 • circa 300 de formatori abilitați;
 • peste 350  de ședințe ale Clubului Paideia și ale Clubului Formatorilor, pe subiecte de maximă actualitate și necesitate profesională, organizate;
 • peste 180 de ghiduri și suporturi didactice adaptate nevoilor curente de formare elaborate;
 • 140 de numere ale revistei de teorie și practică educațională Didactica Pro… editate;
 • multiple inițiative extrapolate la contextele educaționale de la noi;
 • sute de comunități de învățare, dinamice și flexibile, create și orientate spre abordarea holistică a școlii.

În acest context, astăzi, 6 noiembrie, lansăm campania online PRO DIDACTICA 25, pe parcursul căreia vom trece în revistă principalele domenii de expertiză ale Centrului, care au  marcat sistemul educațional și care rămân a fi valoroase pentru viitor, având în vedere exigențele educaționale actuale.
La mulți ani, PRO DIDACTICA!

Dr. Rima BEZEDE, directoare executivă C. E. PRO DIDACTICA

În atenția cadrelor de conducere din instituțiile de educație timpurie

🧑‍🎓Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în colaborare cu Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, organizează în luna noiembrie curent (activități sincron și asincron) programul de formare continuă a cadrelor manageriale din instituții de educație timpurie: EVALUAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL.

🎯 Cursul oferă un suport metodologic ce ține de managementul calității în educație și, în parte, vine în întâmpinarea managerilor școlari în procesul de realizare a rapoartelor anuale de activitate – atât a instituțiilor de învățământ general, cât și a cadrelor de conducere. În special, cursul va fi util conducătorilor instituțiilor care în anul școlar 2023-2024 vor fi supuse evaluării externe în vederea acreditării sau evaluării externe periodice.

✔ Perioada: 13, 20, 21, 22 noiembrie 2023, în intervalul 10.00-13.00.

💻 Instruirea se va realiza online. La finalul cursului se oferă certificat de absolvire.

Numărul de credite obținute: 6.

Costul programului: 600 lei.

👉Pentru înregistrarea, vă rugăm să accesați link-ul:

https://forms.gle/9MpPpoH1KoXQcK3PA

⏰Înregistrarea este deschisă până la data de 3 noiembrie sau până în momentul completării grupei.

Pentru mai multe detalii, vizitați pagina: http://prodidactica.md/servicii/ sau contactați-ne la numerele de telefon: 079397919; 022 54 19 94.

Persoană de contact: Lilia NAHABA, coordonatoare de program.

Concurs de contractare a serviciilor de producere video în domeniul educațional în cadrul proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice, faza a II-a” (TERMEN EXTINS: 12 octombrie)

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

anunță

CONCURS DE CONTRACTARE A SERVICIILOR DE PRODUCERE VIDEO ÎN DOMENIUL
EDUCAȚIONAL ÎN CADRUL PROIECTULUI „PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA EDUCAŢIEI
INTERCULTURALE ÎN FORMAREA INIŢIALĂ A CADRELOR DIDACTICE, FAZA A II-A”

(TERMEN EXTINS: 16 octombrie)

 • Finanţator: Fundaţia pentru copii Pestalozzi, Elveţia
 • Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
 • Parteneri de realizare și suport: 6 universități cu profil pedagogic: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” din Chişinău, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, Universitatea de Stat „Gr. Țamblac” din Taraclia.
 • Limba: română, cu subtitre în limba engleză; scurte intervenții în limbile rusă, găgăuză, bulgară.
 • Locul activităților: se vor oferi poze și secvențe video cu imagini a universităților și a centrelor de resurse, secvențe video de la activitățile de la practică a studenților în instituțiile de învățământ, activitățile participanților din cadrul Programului de schimb intercultural (Trogen, Elveția).
 • Perioada de realizare a sarcinii: octombrie-noiembrie 2023.

Proiectul Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice (Faza a II-a) abordează problemele cu care se confruntă studenții, viitori profesori, din 4 universități (ciclul licență) și 3 universități (ciclul masterat) – de management al claselor multiculturale, cu elevi care provin din diferite regiuni culturale, geografice și lingvistice, dar și de didactică particulară a subiectelor cu tematică multi-/interculturală. În prezent, există atât necesitatea, cât și dorința, deschiderea instituțiilor de învățământ superior de a iniția/dezvolta cursuri universitare la programele de master și licență în domeniul educației interculturale, în vederea abilitării tinerilor pentru aprecierea diversității, a îmbunătăţirii și valorificării avantajelor comunicării interculturale.

Scopul: Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale de EIC a viitoarelor cadre didactice, în vederea sprijinirii dezvoltării competențelor interculturale a copiilor și a tinerilor.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță concurs de selectare a unei companii care prestează servicii de producere de videouri.

În vederea formulării ofertei tehnice și financiare, a se studia Termenii de referință.
A se expedia dosarele la adresele de email: vscurtu@prodidactica.md și
cbujac@prodidactica.md cu specificarea „Concurs produs video EIC”. Telefoane de contact: 069103926, 069233782.
Termen-limită de depunere a dosarului: 12 octombrie 2023.

Înscrierea la Programul complex „Formarea continuă a formatorilor”

Stimați colegi,
🧑‍🎓 CE PRODIDACTICA anunță înscrierea la programul complex de formare FORMAREA CONTINUĂ A FORMATORILOR (17 credite / 510 ore), acreditat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, care va începe la 7 noiembrie curent.

💻 Activitățile se vor desfășura în format online, ⏰ în perioada 7 noiembrie – 7 decembrie (activități sincron 7, 8, 9, 14, 15, 16 noiembrie, în intervalul 15:00-17:30), 23 noiembrie – offline, 7 decembrie  – follow-up) (formatori: Gorincioi Valeriu și Tomiță Angela).

Costul programului: 1200 lei

👉 Pentru înregistrare, vă rugăm să accesați și să completați formularul: https://forms.gle/FGJkRfitJig2skadA
* Termenul limită de înregistrare: 20 octombrie.
Pentru întrebări, ne puteți contacta la nr. de telefon (373 22) 54 25 56, 54 19 94; coordonator de program: Lilia Nahaba. 

În atenția cadrelor de conducere din instituțiile de învățământ general. Programul MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL (învățământul general)

Stimați colegi,
🧑‍🎓 Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță înscrierea la programul de formare continuă MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL (învățământul general), acreditat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare.

💻 Instruirea se va realiza online, în perioada 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 octombrie, 1, 2, 15 noiembrie 2023, cu sesiuni sincron în intervalul 14:30-17:00.
La finalul cursului se oferă certificat de absolvire.
Numărul de credite obținute: 20.
🎯 Participanți: manageri din învățământul general.

✔ Formatoare: Daniela Vacarciuc, Svetlana Șișcanu.

Pentru înregistrare, vă rugăm să accesați formularul: https://forms.gle/8XJrfQ1mMxjxmcURA
Costul programului de formare: 1400 lei.
Înregistrarea la stagiile finanțate din bugetul de stat se va efectua doar în baza ordinului de delegare, emis de conducătorul instituției de învățământ / Direcția de Învățământ (dacă e cazul) / APL (dacă e cazul).
Data limită de înregistrare: 2 octombrie 2023.
Pentru mai multe detalii, vizitați pagina: http://prodidactica.md/servicii/ sau contactați-ne la numărul de telefon: 022 54 19 94.
Persoană de contact: Lilia NAHABA, coordonator program.

În atenția cadrelor de conducere din instituțiile de învățământ general. Evaluarea calității în învățământul general

Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în colaborare cu Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, organizează în luna octombrie curent (activități sincron și asincron) programul de formare continuă a cadrelor manageriale din instituții de educație timpurie, școli, centre de creație: EVALUAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL.
Cursul oferă un suport metodologic ce ține de managementul calității în educație și, în parte, vine în întâmpinarea managerilor școlari în procesul de realizare a rapoartelor anuale de activitate – atât a instituțiilor de învățământ general, cât și a cadrelor de conducere. În special, cursul va fi util conducătorilor instituțiilor care în anul școlar 2023-2024 vor fi supuse evaluării externe în vederea acreditării sau evaluării externe periodice.


 Grupul I, ȘCOLI: perioada: 19, 20, 25, 26 octombrie 2023, în intervalul 14.00-17.00.
 Grupul II, IET (instituții de educație timpurie): perioada: 19, 20, 25, 26 octombrie 2023, în intervalul 10.00-13.00.

Instruirea se va realiza online. La finalul cursului se oferă certificat de absolvire. Numărul de credite obținute: 6. Costul programului: 600 lei.
Pentru înregistrarea, vă rugăm să accesați link-ul:
Grupul Școli:  https://forms.gle/p82j7cEQEYfGLLXF6
Grupul IET (instituții de educație timpurie): https://forms.gle/9MpPpoH1KoXQcK3PA
Înregistrarea este deschisă până la data de 10 octombrie sau până în momentul completării grupei.
Pentru mai multe detalii, vizitați pagina: http://prodidactica.md/servicii/ sau contactați-ne la numerele de telefon: 079397919; 022 54 19 94.
Persoană de contact: Lilia NAHABA, coordonatoare de program.

Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova

Până la sfârșitul anului 2023, cel puțin 1050 de copii și tineri și 1600 de adulți din 9 Centre de Plasament pentru Refugiați (CPR) vor primi sprijin în vederea depășirii traumelor generate de război și facilitării inserției lor într-un nou context social. Acesta va fi acordat prin intermediul proiectului ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova”, finanțat de Swiss Solidarity și Fundația pentru Copii ”Pestalozzi” (PCF), Elveția, și implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, al cărui scop principalestediminuarea dificultăților cu care se confruntă refugiații ucraineni prin crearea unor condiții de trai decente și ameliorarea stării lor de bine.

Direcțiile de intervenție ale proiectului, conforme cu Planul regional de răspuns la situația refugiaților din Ucraina, cu nevoile lor de protecție, dar și cu imperativul promovării coeziunii sociale între refugiați și locuitorii comunităților gazdă, inclusiv prin parteneriate cu administrația publică locală și prin activități de educație interculturală comune, presupun: 

 1. Crearea de condiții demne de trai pe durata șederii refugiaților ucraineni în Republica Moldova, prin consolidarea capacităților celor 9 CPR (or. Criuleni; or. Călărași; com. Cărpineni, r. Hâncești; or. Cimișlia; com. Congaz, r. Comrat; or. Soroca; com. Greblești, r. Strășeni; com. Cojușna, r. Strașeni; or. Dondușeni): realizarea de reparații minore, echiparea cu aparate electrice și bunuri de uz casnic necesare. De asemenea, persoanelor cazate aici le vor fi înmânate certificate valorice pentru procurarea de îmbrăcăminte, încălțăminte, seturi de igienă personală, medicamente etc.
 2. Asistență psihologică. Ședințele de consiliere, de grup și individuale (la solicitare), vor fi desfășurate de specialiști în domeniu, care își vor perfecționa abilitățile în cadrul unor programe de formare desfășurate de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în cadrul proiectului.
 3. Asigurarea accesului la educație. Activitățile de învățare și de petrecere a timpului liber pentru copii și tineri vor avea la bază principiile educației incluzive, fiind realizate în comun cu reprezentanți de aceeași vârstă din comunitățile locale. Cadrele didactice responsabile de proiectarea, organizarea și desfășurarea acestora vor participa la programe de formare speciale oferite de Centrul Educațional PRO DIDACTICA.
 4. Înființarea a 9 DigitalHub-uri,  pe lângă diverse instituții din localitate (biblioteci, case de cultură, școli, primării etc.). Centrele respective vor fi dotate cu echipamente TIC, rechizite școlare, suporturi didactice, materiale ilustrative etc., facilitând, astfel, accesul copiilor la învățarea online. Grație lor, refugiații de vârstă școlară vor avea posibilitatea să-și continue studiile la distanță în baza curricula din țara de baștină, precum și să participe la activitățile educaționale și recreative din program: de învățare a limbii române, de educație prin artă/meșteșuguri, sportive etc. Pentru buna desfășurare a activității DigitalHub-urilor, facilitatorii vor participa la o serie de instruiri derulate în cadrul proiectului, inclusiv ”Programul de educație interculturală și de conviețuire pașnică”.
 5. Consolidarea APL-urilor și a colaborării acestora cu direcțiile de educație și de asistență socială în vederea planificării și desfășurării de acțiuni de informare a populației refugiate cu privire la serviciile sociale, educaționale și de sănătate disponibile.

Pentru a înlesni integrarea refugiaților ucraineni, efortul echipei de proiect va fi orientat spre susținerea copiilor și părinților acestora în procesul de recuperare academică, de înscriere la grădinițele sau școlile comunitare, de formare a corpului managerial și didactic din instituțiile de educație timpurie și de învățământ general în domeniul educației incluzive.

Termen extins: 23 iunie. Solicitare oferte: procurarea Certificatelor valorice (vouchere) pentru obiectele personale necesare și hainele de calitate

Centrul Educațional PRO DIDACTICA A.O.

EXTINDE TERMENUL DE PREZENTARE A OFERTELOR (TERMEN EXTINS: 23 IUNIE)

cu privire la procurarea Certificatelor valorice (vouchere) pentru obiectele personale necesare și hainele de calitate, repartizate persoanelor refugiate (cu titlu gratuit)

din 9 Centre de Plasament pentru Refugiați și comunitățile aferente

Proiectul „Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova”

Centrul Educațional PRO DIDACTICA A.O. (CEPD), cu suportul Fundației pentru copii Pestalozzi/PCF, Elveția, implementează proiectul „Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova”. Obiectivul principal al proiectului constă în ameliorarea dificultăților cu care se confruntă refugiații ucraineni în Republica Moldova. Proiectul își propune drept scop crearea condițiilor de trai decente pentru refugiații ucraineni (adulți, copii și tineri) din 9 comunități și ameliorarea stării lor de bine în vederea depășirii traumelor cauzate de război.

În acest context, CEPD lansează invitația de participare la tenderul cu privire la procurarea Certificatelor valorice (vouchere) pentru obiectele personale și hainele de calitate. Scopul anunțului este identificarea și selectarea a celor mai bune oferte privind procurarea Certificatelor valorice.

Obiectul achiziției îl constituie – un lot de 2650 vouchere, cu valoarea nominală de 1200 MDL fiecare, pentru obiectele personale și hainele de calitate care vor fi distribuite cu titlu gratuit refugiaților din Ucraina, din Centrele pentru refugiați și comunitățile aferente (or. Criuleni; or. Călărași; com. Cărpineni, r. Hîncești; or. Cimișlia; com. Congaz, r. Comrat; or. Soroca; com. Greblești, r. Strășeni; com. Cojușna, r. Strașeni; or. Dondușeni).

 1. Ofertele vor include obligatoriu informație cu privire la:
 • Extrasul din Registrul de Stat;
 • Specificațiile voucherului (Modalitatea de evidentă sau identificare (serie număr, QR cod, etc.), termenul de valabilitate, condițiile de utilizare ș.a.);
 • Scrisoare de confirmare a disponibilității de a prezenta la necesitate a raportului privind utilizarea voucherului de către beneficiar (numărul de identificare a voucherului, valoarea nominală, data utilizării, suma totală a voucherelor utilizate);
 • Termen de valabilitate a ofertei – minim 30 de zile;
 • Locațiile magazinelor unde pot fi utilizate acestea vouchere (vezi localitățile de mai sus);
 • La cerere sa fie prezentate Certificatele de calitate ale produselor;
 • Ofertele să fie confirmate prin aplicarea semnăturilor si ștampilei.

2. Cerințele față de Certificatele valorice (vouchere)

 • Indicarea valorii nominale a voucherului.
 • Certificatul valoric poate fi folosit pentru cumpărarea produsului indicat (obiecte personale, îmbrăcăminte, încălțăminte)
 • Pe certificatul valoric (voucher) să fie aplicat un număr de serie sau QR cod etc., după care sa fie posibil de a prezenta raportul privind utilizarea voucherului de către beneficiar.
 • Certificatul valoric (voucher) poate fi utilizat într-o rețea de magazine amplasate în diferite raioane ale Moldovei (a se vedea localitățile indicate  mai sus);
 • Se interzice schimbul contra mijloacelor bănești în numerar;
 • La returnarea produselor achiziționate în baza certificatului valoric (voucher) este interzisă acordarea în schimb a numerarului. Returnarea produselor va acorda beneficiarului de voucher dreptul să primească în schimb produse în aceeași valoare;
 • La procurarea mărfurilor în valoare mai mare decât valoarea nominală indicată în voucher, diferența se va achita sub formă de bani de către cumpărător (beneficiar);
 • În caz de deteriorarea certificatului valoric (voucher), acesta este restabilit gratis. Certificatul valoric (voucher) va avea un termen de valabilitate de minim 2 luni de la momentul emiterii (se negociază la semnarea contractului).Materia din care este confecționat voucher, dimensiunile, culorile, logourile care sunt aplicate se vor negocia la încheierea contractului.

3. Modul de achitare Certificatelor Valorice (vouchere)

 • Achitarea în avans (până la utilizare a Certificatelor) a unui procent din suma totală a contractului.
 • Achitarea diferenței de plată după un raport lunar de utilizare a Certificatelor.
 • Certificatele nevalorificate nu se vor achita (în cazuri de furt, pierdere etc.).
 • Toate aspectele ce țin de procentajul de achitare, modalitatea de monitorizare și raportare, se vor discuta la încheierea contractului.

4. Data limită de prezentare a ofertelor: 23 iunie 2023, ora 18:00.

La selectarea ofertelor se va lua în considerare locațiile magazinelor, condițiile de tipărire, utilizare a voucherelor.

CEPD își rezervă dreptul de a cere informații suplimentare de la ofertanți, în caz de necesitate.

5. Modalitatea de expediere a ofertelor

Companiile interesate sunt invitate să expedieze dosarele la adresele de email: prodidactica@prodidactica.md, cc: solenciuc@prodidactica.md cu mențiunea ”Vouchere pentru obiecte personale”. Pentru detalii, ne puteți contacta la tel.: 022 541994, 079403254.

Vă rugăm să Vă asigurați de recepționarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, CEPD nu poartă răspundere pentru dosarele electronice expediate, dar care nu au fost recepționate.