NOI OPORTUNITĂŢI DE CONSOLIDARE A CUNOŞTINŢELOR ŞI ABILITĂŢILOR PRACTICE ÎN DOMENIUL TIC, OFERITE PRIN INAUGURAREA SĂLII SECŢIEI DE FORMARE CONTINUĂ ŞI RESURSE EDUCAŢIONALE ŞI A LABORATORULUI MULTIMEDIA

La data de 23 martie curent, la Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale (CEITI) Chişinău a avut loc ceremonia de inaugurare a unui spaţiu modern de resurse educaţionale pentru elevii şi profesorii din domeniul TIC. Acestea sunt dotate cu echipamentul necesar pentru a transforma procesul de studiere şi formare a elevilor şi profesorilor într-unul adaptat cerinţelor industriei TIC.

Secţia de Formare Continuă şi Laboratorul Multimedia au fost create cu sprijinul Cooperării Austriece pentru Dezvoltare în cadrul Proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Naţională a Companiilor din domeniul TIC (ATIC). Bugetul pentru instituirea Secţiei şi Laboratorului constituie circa 48 000 euro.

Citește mai mult

SEMINAR PENTRU CADRE DIDACTICE ÎN DOMENIUL ”RESURSELOR EDUCAŢIONALE DESCHISE”

untitled-2

În perioada 16-17 martie curent, la CE PRO DIDACTICA s-a desfășurat programul de formare cu genericul Resurse educaţionale deschise. Activitatea face parte din faza a II-a a proiectului „Educaţia Deschisă în Moldova: Aici şi Acum!”, al cărui scop constă în promovarea unei înțelegeri adecvate a raţionamentului şi a procesului de elaborare a politicilor RED prin intermediul unor campanii de sensibilizare, advocacy şi dezvoltare în vederea extinderii accesului la educaţie de calitate pentru toţi, a resurselor şi a oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții.

Citește mai mult