ÎNVĂŢĂTORII DIN CLASELE PRIMARE ÎNTRUNIŢI LA CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA PENTRU ACTUALIZAREA EXIGENŢELOR EDUCAŢIEI PENTRU PACE PRIN CULTURA BUNEI VECINĂTĂŢI

dasd

 

La 25 august curent, peste 30 de cadre didactice din 17 instituţii educaţionale din diferite localităţi ale ţării au participat, al IV-lea an consecutiv, la un program de instruire pentru abilitarea profesională de a preda noua disciplina opţională ”Cultura bunei vecinătăţi”, în clasa a IV-a. Seminarul a avut loc în cadrul proiectului ”Educaţie pentru pace prin promovarea culturii bunei vecinătăţi în clasele primare”, implementat pe tot teritoriul Republicii Moldova, inclusiv regiunea Transnistreană, cu sprijinul financiar al reţelei internaţionale de edificare a păcii – GPPAC  (Parteneriate Globale pentru Prevenirea Conflictelor Armate) www.gppac.net.

Citește mai mult

CERTIFICAREA FORMATORILOR DE LA CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ÎN DOMENIUL ”PSIHOPEDAGOGIEI ADULȚILOR”

logo-1024x143

La 31 mai curent, în Centrul de resurse al CEITI a avut loc seminarul de follow-up pentru formatori, la care au participat 21 de cadre didactice din colegii și școli profesionale, care au fost încadrate într-un schimb eficient de experiență pe marginea primei luni de aplicare intensivă a achizițiilor de la cele două module anterioare de formare. Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului Parteneriate pentru calitatea și relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova sprijinit de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare/ADA din Fondurile Cooperării Austrice pentru Dezvoltare și al Guvernului României și implementat în parteneriat cu Ministerul Educației al Republicii Moldova și ATIC. Marea majoritate a participanţilor sunt motivați să urce o nouă treaptă în cariera lor profesională, în calitate de formatori pentru adulți în domeniul în care profesează, de la tinerii specialiști, până la maiștri și colegii de la disciplinele de profil, care nu au avut formație pedagogică la facultate.

Astfel, fiecare formator a lucrat în parteneriat cu 1-2 colegi, proiectând un program de formare la diferite subiecte andragogice, alcătuit din minimum 8 sesiuni, cu design în cheia cadrului de învățare și proiectare ERRE. De asemenea, am apreciat calitatea aplicării în diferite contexte a sesiunilor, atât în cadrul orelor de curs, cât și la seminarele metodice de la catedră.

Trecem în revistă câteva practici pozitive, care s-au bucurat de aprecieri la superlativ din partea audienței, inclusiv seminarele cu elemente de training: Învățarea prin cooperare din perspectiva constructivistă la adulţi, formatoare: Svetlana FRUMUSACHI și Lilia GRĂJDIAN, de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică; Comunicarea didactică, conceput și realizat de formatoarele de la CEITI Oxana BRĂTESCU și Viorica OSOIANU; Utilizarea materialelor didactice cu caracter digital în instruirea adulţilor, de Angela LEBEDIUC de la CEITI; Efectul de bumerang al feedbackului la adulţi, de Petru ARCAN, Olga JIMBEI de la CEITI, în colaborare cu Corina VASILOS de la Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți.

În final, conchidem asupra importanței demersului didactic cu caracter complex, polivalent și a impactului acestuia asupra dezvoltării personale și profesionale a profesorilor, dar și asupra dezvoltării capacităților de formare și prestare a serviciilor educaționale de către Centrul recent deschis, care urmează să fie acreditat în viitorul imediat, inclusiv, în baza curricula elaborate de formatorii, coordonați cu multă dăruire și responsabilitate de către dna Nina NEGARĂ de la CEITI.

Viorica GORAȘ-POSTICĂ,
formatoare

SEMINARUL DE CERTIFICARE A CADRELOR MANAGERIALE ȘI DIDACTICE, PARTICIPANTE LA PROGRAMUL TEMATIC DE FORMARE CONTINUĂ ”EVALUAREA COMPETENŢEI INTERCULTURALE”

%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9

La 19 mai curent, la Centrul Educațional PRO DIDACTICA, un grup de 18 inspectori și cadre didactice din raioanele Edineț, Soroca, Ungheni, Cimișlia și Cahul au fost abilitați profesional să aplice un ansamblu de instrumente de evaluare a competenței interculturale, elaborate de formatorii: Tatiana CARTALEANU, Olga COSOVAN, Angela GRAMA-TOMIȚA, Rodica SOLOVEI, Rima BEZEDE și Viorica GORAȘ-POSTICĂ.

Citește mai mult