ÎNVĂȚĂTORII DIN RAIONUL ANENII NOI INSTRUIȚI ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI PENTRU PACE PRIN CULTURA BUNEI VECINĂTĂȚI

Gppac

În 21 august curent, 2 grupe de cadre didactice din învățământul primar (din școlile cu predare în limble română și rusă) au fost implicați în webinare tematice pentru abilitarea profesională în procesul de predare-învățare-evaluare a disciplinei opționale ”Cultura bunei vecinătăți”. Astfel, formatoarele și autoarele de materiale didcatice, Daniela STATE și Ala NIKITCENKO, au realizat în mod participativ următoarele obiective: familiarizarea cadrelor didactice cu specificul curriculumului la disciplina opțională ”Cultura bunei vecinătăți” în clasele I-IV; parcurgerea analitică și interactivă a conținuturilor curriculare de educație interculturală; proiectarea demersului didactic în contexte multiculturale specifice. Coordonatorul proiectului a salutat participanții, mulțumind formatorilor pentru participare și fidelitate și a prezentat în mod rezumativ proiectul, anunțând participanții despre beneficiile ce le vor avea ca rezultat al implicării responsabile în proiectul dat. Citește mai mult

ACTIVITATE DE CERTIFICARE A MAIȘTRILOR/MENTORILOR ȘI COORDONATORILOR DE STAGIU DE PRACTICĂ ”DevRAM”

Devram-logo_page-0001 (1)

Programul de formare adresat celor 10 coordonatori de stagiu de practică din instituții de învățământ profesional tehnic din domeniul agroalimentar și 10 maiștri/mentori din companii de profil este la etapa finală.  Astfel, pe data de 20 și 21 august curent, a avut loc examenul de certificare, pentru care cursanții au elaborat scenarii de lecții practice, ghidându-se de modelul însușit pe parcursul instruirii. Această probă de evaluare a avut la bază o grilă conținând 11 criterii de apreciere: Conceptul realizării instruirii prin executarea  unei sarcini concrete de învățare (forma); Descrierea în scris a conceptului  (conținutul general); Formularea obiectivului educațional; Materiale didactice/mijloace de instruire; Cunoașterea și aplicarea normelor privind securitatea, sănătatea în muncă  și protecția mediului; Utilizarea rațională a timpului; Metodele alese; Tehnica de realizare; Motivarea elevilor/ucenicilor; Evaluarea rezultatelor instruirii; Răspunsurile la întrebări.

Citește mai mult

SHIFT EDU: PROGRAM DE FORMARE ÎN MANAGEMENTUL STRATEGIC. OBIECTIVE CLARE IMPLICĂ RESPONSABILITATE ȘI CONDUC LA REZULTATE TANGIBILE

shift-edu-2

În perioada 18-20 august, în cadrul proiectului Shift Edu ”Competențe digitale pentru angajare în economia modernă”, implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare, s-a desfășurat online programul de formare ”Management strategic. Integrarea TIC în planul strategic de dezvoltare și în planurile anuale”. Atelierul, adresat membrilor echipelor manageriale din cele 7 instituții beneficiare, a avut drept scop eficientizarea procesului instructiv-educativ în contextul pandemiei de coronavirus și operarea de modificări în Planul de dezvoltare strategică a instituției (PDS) din această perspectivă.

Citește mai mult