CONCURS DE RECRUTARE A UNOR EXPERŢI/UNUI GRUP DE EXPERŢI PENTRU DEZVOLTAREA ŞI IMPLEMENTAREA DE PROGRAME DE FORMARE A COMPETENŢELOR DIGITALE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC

Shiftedu

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

anunţă

concurs de recrutare a unor experţi/grup de experţi pentru dezvoltarea şi implementarea de programe de formare a competenţelor digitale ale cadrelor didactice din învăţământul profesional tehnic

Proiectul Competenţe digitale pentru angajare în economia modernă, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA cu sprijinul financiar al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare din fondurile Programului Cooperare Austriacă pentru Dezvoltare, are ca obiectiv integrarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC) în învăţământul profesional tehnic, prin: sporirea suportului acordat managerilor, îmbunătăţirea competenţelor digitale ale cadrelor didactice, dezvoltarea conţinutului digital pentru anumite meserii şi specialităţi, dotarea corespunzătoare a instituţiilor, pentru realizarea unui proces educaţional de calitate.

Citește mai mult

A 50-A CONFERINȚĂ ANUALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL TEHNIC CU PROFIL AGRICOL

Soya-sus

În perioada 29-30 august curent, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), cu suportul Proiectului Uniunii Europene „Dezvoltarea Zonelor Rurale în Republica Moldova”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA și Donau Soja, a organizat a 50-a Conferință anuală a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ profesional tehnic din subordinea MADRM.

Evenimentul, desfășurat sub genericul Metode inovaționale pentru instruirea tinerilor, orientate spre dezvoltarea competențelor profesionale și antreprenoriale, în scopul sporirii competitivității și activității sectorului agroalimentar, și-a propus să aducă în atenția publicului rezultatele înregistrate de instituțiile ÎPT în anul de studii 2018-2019 și să stabilească direcțiile principale de activitate pentru anul de studii 2019-2020.

Prima zi a Conferinței a avut pe agenda de lucru activități de construire a comunității și a rețelei de piloni ai educației agricole, participanții reușind să vadă efectul contribuției personale la o comunicare eficientă, dar și să se autoidentifice ca persoane dedicate și implicate pe deplin în inducerea stării de bine, în sala de clasă.

În următoarea zi, s-au făcut referințe la rezultate și la cooperarea cu instituții similare, cadrele manageriale și didactice din centrelе de excelență, colegii și școlilе profesionale au listat acțiunile întreprinse, mijloacele și instrumentele utilizate, metodele inovaționale ce au dus la istorii de succes, problemele identificate și posibilele soluții la ele, preocupările de viitor.

Sistematizate, aceste date au condus spre următoarea concluzie: Pentru ca învățământul profesional tehnic cu profil agricol să fie propulsat la un alt nivel și să fie perceput altfel de societate, instituțiile educaționale trebuie să devină cu adevărat un spațiu de formare a unor specialiști competenți și competitivi pentru sector, actori de prim rang în procesul de dezvoltare a acestuia. În contextul dat, au fost invocate ca indispensabile următoarele măsuri: cadru de politici, legal și metodologic în pas cu cel al UE; curricula în bază de standarde ocupaționale și de calificare; servicii de formare continuă modernă pentru profesori, elevi și colaborare intensă cu sectorul business; standarde de calitate și de orientare în carieră cu planuri de afaceri și start-up în agricultură; management și agricultură ecologică și organică pentru o activitate eficientă în domeniu; dezvoltare rurală și protecția mediului drept piloni ai educației agricole.

Participanții la Conferință au abordat și alte subiecte de importanță majoră pentru învățământul agricol din țară: ”Perspectivele de acordare a asistenței externe pentru sporirea calității pregătirii profesionale”, ”Antreprenoriatul – opțiune de carieră”,Dezvoltarea competențelor profesionale ale tinerilor în domeniul agriculturii”,  ”Aspecte  metodologice privind organizarea, desfășurarea și evaluarea competențelor elevilor în cadrul examenelor de calificare”, ”Proiectele de grup, oportunități pentru crearea propriului traseu de învățare”, ”Oportunităţi de formare profesională prin desfăşurarea stagiilor de practică în cadrul parteneriatelor internaţionale”, ”Stimularea şi promovarea spiritului de cercetare și de analiză, a creativității în cadrul conferinţei  internaţionale ştiinţifico-practice a elevilor” etc.

În final, pentru anul de studii 2019-2020 au fost trasate următoarele direcții principale de activitate:

  • modernizarea procesului educațional prin aplicarea unor noi metode de predare-învățare-evaluare;
  • extinderea activităților și metodelor de învăţare care dezvoltă competenţele antreprenoriale ale elevilor;
  • marketingul programelor de formare profesională;
  • extinderea activităților de orientare profesională și oportunități în domeniul agroalimentar.

Doamna Ministră Georgeta Mincu a lansat mesajul ”SUSȚINEȚI EDUCAȚIA AGRICOLĂ!” și un apel de cooperare în baza unei platforme de interacțiune între cadrele didactice, agenții economici și donatori întru asigurarea unui proces complex de reformă a învățământului agroalimentar.

 soya-jos


CADRE DIDACTICE DIN 15 ŞCOLI PREGĂTITE PENTRU PREDAREA DISCIPLINEI OPŢIONALE „EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE”

EpS

În perioada 20-24 august 2019, 20 de cadre didactice din 15 școli ale raioanelor Cahul, Orhei, Fălești, Rezina și Ungheni au participat la Programul de formare profesională pentru implementarea curriculumului revizuit la disciplina opţională ”Educaţie pentru Sănătate”. Activitatea este realizată în cadrul Programului de promovare a educaţiei pentru sănătate a tinerilor al Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA), realizat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova (MECC), Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, Asociaţia Parteneriate pentru Fiecare Copil și Reţeaua Tinerilor Educatori de la Egal la Egal ”Y-PEER Moldova”.

Activităţile prioritare ale Programului UNFPA în decursul ultimilor doi ani au inclus: susţinerea MECC în revizuirea curriculumului la cursul opţional „Educaţie pentru Sănătate” pentru clasele gimnaziale şi liceale, dezvoltarea suportului didactic şi instruirea cadrelor didactice din 37 de școli din raioanele-ţintă, susţinerea prin mini-granturi a peste 100 de acţiuni locale de promovare a educaţiei pentru sănătate în comunitate, informarea a peste 6000 de persoane privind un mod sănătos de viaţă, implicarea a peste 13 000 de tineri în activităţi de la egal-la-egal.

La deschiderea Programului de formare, Mariana Goraș, şefă adjunctă a Direcţiei Învăţământ General din cadrul MECC a accentuat rolul școlii în pregătirea elevilor pentru viaţă dezvoltându-le competenţe care să îi ajute să se integreze în societate și să aibă grijă de sănătatea lor, dar și a celor din jur. Iar Ludmila Sîrbu, analistă Programe Tineret al UNFPA a explicat că disciplina opţională ”Educaţie pentru Sănătate” vine să suplinească disciplinele obligatorii ”Dezvoltare personală” și ”Biologie” și oferă adolescenţilor informaţie veridică, adaptată vârstei și mediului cultural, învăţându-i pe tineri să dezvolte relaţii armonioase cu semenii și părinţii, să evite comportamentele de risc și să devină adulţi sănătoși.

Pe data de 20 august, chiar in prima zi a programului, curriculumul revizuit a fost aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum. Respectiv, din 1 septembrie 2019, curriculumul nou aprobat va fi predat în școlile din toată ţara, elevii cărora au ales să studieze disciplina ”Educaţie pentru Sănătate”. De asemenea, o echipă de experţi lucrează asupra digitalizării unor sarcini pentru clasele 7-9, utilizând tehnologiile moderne educaţionale, care vor permite să facă lecţia mai interactivă și mai interesantă pentru elevi.

Programul instruirii a vizat toate modulele din curriculumul ”Educaţie pentru Sănătate”: Corpul uman, dezvoltarea umană şi igiena; Activitatea şi odihna; Alimentaţia sănătoasă; Sănătatea mintală; Viaţa fără violenţă şi discriminare; Sănătatea reproductivă; Prevenirea abuzului de substanţe nocive; Sănătatea şi mediul; Noţiuni de bioetică şi Metodologia de evaluare sumativă. Pentru fiecare modul au fost prezentate metode şi tehnici inovative pentru a fi utilizate în activitatea cu elevii. Participanţii au apreciat înalt conţinutul, competenţele formatorilor, metodele de instruire, aspectele organizatorice, dar şi faptul că unul din formatori este un practician în domeniul medicinii. Grupul a dat dovadă de interes faţă de regimul sănătos de viaţă în calitate de pedagogi, dar și de părinţi. Cadrele didactice au făcut schimb de experienţă, au participat activ în discuţii, exerciţii practice şi au menţionat că vor împărtăşi cunoştinţele noi cu colegii, părinţii şi comunitatea.

În calitate de formatori au fost patru autori ai curriculumului revizuit: Mariana Goraş, șefă adjunctă a Direcţiei Învăţământ General, MECC; Valentina Bodrug-Lungu, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, catedra Ştiinţe ale Educaţiei, USM; Svetlana Moroz, medic ginecolog, directoarea Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor, or. Cimişlia;  Eugenia Buruian, profesoară de biologie, grad didactic I, LT ,,Mihail Sadoveanu” din or. Hânceşti şi şefă adjunctă a Direcţiei Învăţământ Hânceşti.

În rezultatul programului de formare, participanţii au menţionat că sunt pregătiţi pentru a preda cursul revizuit, fiind recunoscători pentru suportul didactic oferit și alte resurse educaţionale oferite de echipa proiectului și de formatori. Profesorii au menţionat că programele de formare sunt foarte utile şi este necesitatea ca astfel de programe și schimb de experienţe să se întâmple la fiecare șase luni.