ACTIVITATE DE FORMARE PENTRU CADRE DIDACTICE CARE PREDAU DISCIPLINE NONLINGVISTICE. PROGRAMUL ”INTEGRAREA SOCIOLINGVISTICĂ A ELEVILOR ALOLINGVI PRIN EXTINDEREA NUMĂRULUI DE DISCIPLINE ȘCOLARE STUDIATE ÎN LIMBA ROMÂNĂ”

MECC

În data de 21 noiembrie, în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,  Centrul Educațional PRO DIDACTICA a desfășurat cea de-a doua sesiune de formare profesională, destinată cadrelor didactice care predau discipline non-lingvistice în limba română în instituțiile de învățământ  parte a programului de pilotare „Integrarea sociolingvistică a elevilor alolingvi prin extinderea numărului de discipline școlare studiate în limba română”. Activitatea este  parte a Programulului național pentru îmbunătățirea calităţii învăţării limbii române în instituțiile de învățământ general cu instruire în limbile minorităţilor naţionale 2016-2020, implementat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Citește mai mult

PROGRAM DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII PERSONALE ȘI PROFESIONALE PENTRU CADRELE DE CONDUCERE ALE CENTRELOR DE EXCELENȚĂ, COLEGIILOR ȘI ȘCOLILOR PROFESIONALE

ATIC

În perioada 15-17 noiembrie 2018, s-a desfășurat programul de instruire pentru 19 cadre de conducere ale centrelor de excelență, colegiilor și școlilor profesionale, la tema Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor de conducere în cadrul proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova” implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC/ATIC, cu sprijinul Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare/ADA, din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare/Austrian Development Cooperation/ADC şi al Guvernului României. Citește mai mult

BILANȚURI ȘI PERSPECTIVE ÎN ACTIVITATEA PLATFORMEI EDUCAȚIE ȘI SPORT

undp-1024x252

În data de 16 noiembrie curent, peste 20 de beneficiari ai Platformei Educație și Sport au participat la Conferința finală în cadrul proiectului Platforma educaţie şi sport pentru consolidarea încrederii şi intensificarea colaborării între comunităţile de pe ambele maluri ale Nistrului, realizat prin intermediul programului finanţat de Uniunea Europeană Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii (SCBM) şi implementat de PNUD Moldova, Centrul Educațional PRO DIDACTICA, Centrul Contact pe malul drept și Centrul educațional Razvitie, pe malul stâng. Citește mai mult