CULTURA BUNEI VECINĂTĂȚI – DISCIPLINĂ OPȚIONALĂ ÎN CLASELE PRIMARE: REZULTATE ȘI PERSPECTIVE

CBV

La 16 iulie curent, în incinta Centrului Educațional PRO DIDACTICA, s-a desfășurat masa rotundă a experților implicați în evaluarea Programului experimental ”Cultura bunei vecinătăți”, realizat cu sprijinul GPPAC (Parteneriat Global pentru prevenirea conflictelor armate, regiunea Europei de Est). Disciplina opțională de educație interculturală este unica inițiativă comună implementată cu succes în școlile de pe ambele maluri ale Nistrului, în perioada 2013-2018, cu suportul financiar a mai multor parteneri de dezvoltare și a avut ca obiectiv major educarea la elevi, învățători și părinți a competenței interculturale, manifestată prin sporirea interesului de cunoaștere și comunicare, conlucrare cu vecinul care poate să vorbească altă limbă, să reprezinte altă etnie sau să împărtășească alte valori culturale și/sau religioase. Atu-ul disciplinei date constă în elaborarea și aprobarea de către MECC a Curriculumului, însoțit de Caiete de educație interculturală pentru toate cele patru clase primare și sunt disponibile pentru utilizare în masă, pe site-ul www.prodidactica.md.

Citește mai mult

PRO DIDACTICA – 20: REUNIUNEA DE LANSARE A PROIECTULUI ’’PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA EDUCAŢIEI INTERCULTURALE ÎN FORMAREA INIŢIALĂ A CADRELOR DIDACTICE’’

Pestalozzi

La 27 iunie curent, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA a avut loc un eveniment important, dedicat lansării proiectului Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice, care se va implementa în perioada iunie 2018 – decembrie 2020, cu sprijinul financiar al Fundaţiei pentru copii Pestalozzi, Elveția. La activitate au participat manageri şi cadre didactice din 3 universităţi (Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți şi Universitatea de Stat din Comrat), reprezentantul Consiliului Naţional pentru Tineret din Moldova, dna Galina PETCU, dar şi experţi/formatori ai Centrului. Citește mai mult