ÎNTÂLNIRE ÎNTRE REPREZENTANŢI AI OFICIULUI INTERNAŢIONAL AL MUNCII ŞI AI PROIECTULUI DevRAM

logo-Devram

În cadrul misiunii Oficiului Internaţional al Muncii în Republica Moldova, în vederea studierii necesităţilor şi abilităţilor în perspectiva aplicării instrumentului de analiză sectorială STED (Skills for Trade and Economic Diversification), la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA,  a avut loc o întrunire între  reprezentanţii OIM – Alessandra Molz şi Con Gregg – şi membrii echipei proiectului UE DevRAM – Daniela Preaşca şi Lilia Nahaba.

Citește mai mult

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI CONSEPT

CONSEPT

În anul curent, C.E. PRO DIDACTICA, în cadrul proiectului CONSEPT (faza IV), continuă desfăşurarea activităţilor suport, focusate pe implementarea unui proces eficient de asigurare a calităţii în instituţiile din proiect, inclusiv prin elaborarea şi furnizarea de materiale suport, asigurarea programelor de formare, a consultanţei şi a expertizei profesionale atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru membrii echipei manageriale.

Citește mai mult

PROGRAM DE INSTRUIRE DevRAM: STANDARDE DE CALIFICARE, SESIUNEA A TREIA

Astăzi, 27 februarie, a avut loc ultima sesiune din cadrul programului de instruire în vederea formării competenţelor de elaborare, revizuire şi validare a standardelor de calificare. Desfăşurat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în cadrul proiectului Uniunii Europene DevRAM, Partea I, acesta s-a adresat cadrelor didactice din învăţământul profesional tehnic şi superior cu profil agroalimentar, precum şi reprezentanţilor sectorului de afaceri şi a fost facilitat de dr. Tatiana Gherştega (şef, Direcţia Cadrul Naţional al Calificărilor, MECC), prof. univ. dr. Petru Todos (expert naţional) şi Viorica Condruc (consultant principal, Direcţia Cadrul Naţional al Calificărilor, MECC).

Citește mai mult