PROGRAME DE INSTRUIRE A CADRELOR DIDACTICE ALE CENTRULUI DE EXCELENŢĂ ÎN INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE (CEITI)

ATIC

În perioada 18-20 aprilie şi 24-26 aprilie 2018, au avut loc două programe de instruire pentru profesorii de informatică ai Centrului de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale (CEITI) la tema Platforme şi instrumente web interactive în procesul educaţional. Platforma Moodle a CEITI este utilizată în procesul de pregătire pentru examenele de calificare începând cu luna iunie 2017. Instruirile au urmărit scopul de consolidare a capacităţilor profesorilor de informatică de utilizare a platformei Moodle şi a altor instrumente în predare, precum şi de transmitere a acestor cunoştinţe colegilor de breaslă de la alte discipline.

Citește mai mult

UN NOU PROGRAM DE INSTRUIRE PENTRU MANAGERI ÎN CADRUL PROIECTULUI ”CONSEPT”

CONSEPT

Conform necesităţilor de formare ale echipelor manageriale din cele 15 instituţii implicate în activităţile proiectului CONSEPT, în perioada 23-25 aprilie curent, la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, se desfăşoară seminarul-training cu genericul ”Eficienţa personală şi managerială”.  Programul propus are un caracter interactiv şi se desfăşoară în baza aplicării tehnologiilor educaţionale moderne, selectate şi aplicate, astfel încât să asigure atingerea obiectivelor propuse.

Citește mai mult

VIZITĂ DELEGAŢIE LIECHTENSTEIN

CONSEPT

În data de 23 aprilie curent, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a fost vizitat de o delegaţie importantă din Liechtenstein, compusă din membrii bordului şi coordonatori de programe din cadrul Fundaţiei Liechtenstein Development Services (LED) şi Fundaţiei Medicor, care sprijină plenar implementarea proiectului CONSEPT, inclusiv a Componentei Dezvoltare organizaţională, coordonată de CE PRO DIDACTICA.

Citește mai mult