CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE DIN CHIŞINĂU: UN NOU PARCURS PENTRU TINERII CARE VOR ACTIVA ÎN SECTORUL VITIVINICOL

Devram-logo_page-0001 (1)

Programul de granturi ”Consolidarea capacităţii tehnice a instituţiei în vederea implementării standardelor de calitate în sectorul agroalimentar”, desfăşurat de C.E. PRO DIDACTICA în cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, a însemnat pentru colectivul Centrului de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău (CEVVC) şansa de a schimba în bine formatul pregătirii specialiştilor pentru ramura vitivinicolă.

Citește mai mult

A FOST FINALIZAT STUDIUL DE EVALUARE INTES „PROBLEME DE INTEGRITATE ÎN PROCESUL DE ANGAJARE ȘI PROMOVARE A CADRELOR DIDACTICE DIN REPUBLICA MOLDOVA”

 

Neps

În acest raport, investigăm, în baza metodologiei INTES, fenomenele de corupție din politica și practica de recrutare a cadrelor didactice – angajare și promovare, care pot lua diverse forme, analizăm lacunele legislației care lasă breșe/favorizează violarea integrității, ne propunem să înțelegem motivele care provoacă actele de corupție și facem concluzii și recomandări pentru a minimiza disfuncțiile legislative și pentru a combate comportamentele ilicite în educație. Citește mai mult